Visa allt om Market intelligence and research Stockholm AB
Visa allt om Market intelligence and research Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 26 904 22 346 20 077 21 527 20 323 17 802 13 032 9 263 9 210 10 798
Övrig omsättning - - 99 - - - - 5 58 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 625 939 211 586 236 -381 1 634 -106 143 -112
Resultat efter finansnetto 1 627 930 200 568 208 -392 1 632 -100 98 -108
Årets resultat 919 520 90 261 99 6 864 94 58 12
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 16 16 16 56 97 161 238 178 250
Omsättningstillgångar 8 876 5 992 5 693 5 878 5 532 4 893 4 421 2 363 2 844 2 808
Tillgångar 8 892 6 008 5 709 5 894 5 588 4 989 4 582 2 601 3 023 3 058
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 253 1 394 934 944 783 684 1 328 664 753 820
Obeskattade reserver 979 554 307 240 69 15 436 0 250 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 240 295 155 155 0
Långfristiga skulder 0 0 0 482 414 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 660 4 059 4 468 4 227 4 321 4 050 2 522 1 781 1 864 1 958
Skulder och eget kapital 8 892 6 008 5 709 5 894 5 588 4 989 4 582 2 601 3 023 3 058
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 1 298 1 131 1 034 887 579 502 1 636
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 15 300 12 061 11 080 9 903 8 925 7 376 5 053 3 896 3 870 3 699
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 5 044 3 886 3 703 3 582 3 291 2 610 1 768 1 485 1 445 1 861
Utdelning till aktieägare 510 60 60 100 100 0 650 200 183 125
Omsättning 26 904 22 346 20 176 21 527 20 323 17 802 13 032 9 268 9 268 10 798
Nyckeltal
Antal anställda 60 40 37 38 35 32 22 11 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 448 559 543 567 581 556 592 842 768 831
Personalkostnader per anställd (tkr) 343 403 403 393 386 367 354 552 494 572
Rörelseresultat, EBITDA 1 625 939 211 626 277 -317 1 711 -43 206 60
Nettoomsättningförändring 20,40% 11,30% -6,74% 5,92% 14,16% 36,60% 40,69% 0,58% -14,71% -%
Du Pont-modellen 18,33% 15,63% 3,71% 9,98% 4,26% -7,64% 35,68% -3,69% 3,27% -3,43%
Vinstmarginal 6,06% 4,20% 1,06% 2,73% 1,17% -2,14% 12,55% -1,04% 1,07% -0,97%
Bruttovinstmarginal 91,81% 91,48% 87,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,95% 8,65% 6,10% 7,67% 5,96% 4,74% 14,57% 6,28% 10,64% 7,87%
Soliditet 33,93% 30,39% 20,55% 19,02% 14,92% 13,93% 36,00% 25,53% 30,86% 33,41%
Kassalikviditet 139,42% 120,77% 94,87% 104,54% 110,53% 111,14% 145,84% 122,91% 152,58% 143,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...