Visa allt om FRITAB Aktiebolag
Visa allt om FRITAB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 927 15 708 13 652 15 098 17 261 16 321 16 442 17 619 18 100 16 438
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 084 1 728 1 142 1 971 2 188 2 475 2 695 2 782 3 866 3 963
Resultat efter finansnetto 485 1 614 970 1 750 2 010 2 331 2 567 2 647 3 748 3 768
Årets resultat 47 755 838 734 831 914 1 168 1 193 1 266 1 262
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 200 3 360 3 481 3 561 3 504 3 385 391 538 561
Omsättningstillgångar 17 935 17 567 14 524 14 193 15 519 15 677 13 249 15 029 13 190 11 433
Tillgångar 18 027 17 768 17 884 17 674 19 080 19 181 16 634 15 420 13 728 11 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 723 10 676 9 921 9 083 8 349 7 517 6 603 5 435 4 242 2 976
Obeskattade reserver 2 525 2 639 2 811 3 034 3 303 3 452 3 395 3 445 3 497 3 038
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 600 1 628 0 0 0 0 2 838 1 440 1 440 2 160
Kortfristiga skulder 2 178 2 825 5 152 5 557 7 428 8 212 3 797 5 100 4 550 3 820
Skulder och eget kapital 18 027 17 768 17 884 17 674 19 080 19 181 16 634 15 420 13 728 11 994
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 1 173 1 160 1 143 1 115 1 118 1 113 1 067 987
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 549 1 707 564 560 544 510 424 478 398 309
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 899 929 942 941 913 851 800 835 849 748
Utdelning till aktieägare 3 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 927 15 708 13 652 15 098 17 261 16 321 16 442 17 619 18 100 16 438
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 982 3 142 2 730 3 020 3 452 3 264 3 288 3 524 4 525 4 110
Personalkostnader per anställd (tkr) 625 548 557 563 538 515 494 507 612 533
Rörelseresultat, EBITDA 2 193 1 849 1 281 2 120 2 347 2 606 2 846 2 950 4 036 4 124
Nettoomsättningförändring 1,39% 15,06% -9,58% -12,53% 5,76% -0,74% -6,68% -2,66% 10,11% -%
Du Pont-modellen 11,57% 9,75% 6,39% 11,20% 11,48% 12,91% 16,27% 18,61% 28,81% 33,22%
Vinstmarginal 13,10% 11,03% 8,37% 13,11% 12,69% 15,17% 16,46% 16,29% 21,85% 24,24%
Bruttovinstmarginal 44,36% 42,13% 45,89% 46,67% 42,10% 45,00% 43,66% 43,77% 45,90% 46,83%
Rörelsekapital/omsättning 98,93% 93,85% 68,65% 57,20% 46,87% 45,74% 57,49% 56,35% 47,73% 46,31%
Soliditet 70,41% 71,67% 67,73% 64,04% 56,52% 52,45% 54,74% 51,33% 49,24% 43,05%
Kassalikviditet 443,99% 322,94% 52,21% 26,65% 23,77% 23,27% 49,17% 22,73% 57,91% 93,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...