Visa allt om Gustavia Fonder Aktiebolag
Visa allt om Gustavia Fonder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 130 486 344 590 290 333 211 885 128 408 45 120 14 705 22 836 54 498 31 903
Övrig omsättning - - - 29 - 4 4 124 200 300
Rörelseresultat (EBIT) 1 369 2 367 4 148 1 657 6 980 633 -1 892 -1 004 6 321 5 581
Resultat efter finansnetto 1 367 2 581 4 494 2 255 7 663 643 -573 -1 734 6 638 5 741
Årets resultat 406 2 955 3 483 1 641 5 611 446 734 -1 734 3 350 2 996
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 655 931 1 311 796 82 126 103 291 508 585
Omsättningstillgångar 13 177 68 400 65 110 51 527 45 675 22 657 10 445 11 233 19 855 17 527
Tillgångar 13 832 69 331 66 421 52 322 45 757 22 785 10 548 11 524 20 362 18 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 785 9 379 10 324 9 841 10 900 5 289 3 394 2 659 5 393 7 043
Obeskattade reserver 0 0 1 235 1 235 1 235 1 235 1 235 5 020 5 020 3 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 046 59 952 54 862 41 246 33 622 16 261 5 919 3 844 9 949 7 669
Skulder och eget kapital 13 832 69 331 66 421 52 322 45 757 22 785 10 548 11 524 20 362 18 112
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 583 1 801 1 911 1 401 - 1 206 583 1 683 1 863 1 423
Varav tantiem till styrelse & VD - 116 265 - - - - - 373 190
Löner till övriga anställda 3 190 3 309 3 827 3 720 7 791 4 699 3 087 4 649 6 789 4 588
Varav resultatlön till övriga anställda - 31 368 - - - - - 1 615 535
Sociala kostnader 2 254 2 385 2 572 2 077 3 108 2 202 1 550 2 997 3 046 2 661
Utdelning till aktieägare 0 2 000 2 500 3 000 2 700 0 1 300 1 300 1 000 5 000
Omsättning 130 486 344 590 290 333 211 914 128 408 45 124 14 709 22 960 54 698 32 203
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 10 9 10 12 8 12 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 16 311 38 288 29 033 23 543 12 841 3 760 1 838 1 903 4 192 2 900
Personalkostnader per anställd (tkr) 892 851 832 812 1 099 681 655 772 933 788
Rörelseresultat, EBITDA 1 646 2 788 4 726 2 002 7 038 719 -1 690 -787 6 550 5 780
Nettoomsättningförändring -62,13% 18,69% 37,02% 65,01% 184,59% 206,83% -35,61% -58,10% 70,82% -%
Du Pont-modellen 9,90% 3,72% 6,80% 4,33% 16,75% 2,84% -5,41% -4,49% 32,80% 31,70%
Vinstmarginal 1,05% 0,75% 1,56% 1,07% 5,97% 1,43% -3,88% -2,27% 12,25% 18,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,46% 2,45% 3,53% 4,85% 9,39% 14,18% 30,78% 32,36% 18,18% 30,90%
Soliditet 56,28% 13,53% 16,99% 20,55% 25,81% 27,21% 40,81% 54,44% 44,24% 52,40%
Kassalikviditet 217,95% 114,09% 118,68% 124,93% 135,85% 139,33% 176,47% 292,22% 199,57% 228,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...