Visa allt om Christer Nilsson Chark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 698 3 820 3 730 3 422 2 931 3 019 3 251 3 557 3 964 4 082
Övrig omsättning 267 133 194 71 - - - - 77 -
Rörelseresultat (EBIT) 82 -1 28 43 -172 42 87 30 53 -80
Resultat efter finansnetto 82 -7 22 47 -167 40 95 43 56 -85
Årets resultat 82 7 23 33 -158 41 87 97 97 1
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 321 55 76 102 29 44 77 119 260 448
Omsättningstillgångar 572 429 398 441 713 950 944 878 645 570
Tillgångar 894 484 474 543 741 994 1 021 996 905 1 018
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 194 112 105 83 50 625 584 497 399 371
Obeskattade reserver 0 0 14 15 0 10 27 55 147 227
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 340 35 59 83 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 359 337 296 363 691 360 410 444 358 419
Skulder och eget kapital 894 484 474 543 741 994 1 021 996 905 1 018
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 240 213 267 391 432
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 147 1 022 1 084 908 876 671 643 675 617 611
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 381 362 323 289 270 252 280 323 333 338
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 965 3 953 3 924 3 493 2 931 3 019 3 251 3 557 4 041 4 082
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 4 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 940 764 746 856 977 1 006 1 084 1 186 991 1 021
Personalkostnader per anställd (tkr) 306 280 282 301 384 393 382 425 337 345
Rörelseresultat, EBITDA 107 20 54 62 -156 75 167 171 256 182
Nettoomsättningförändring 22,98% 2,41% 9,00% 16,75% -2,91% -7,14% -8,60% -10,27% -2,89% -%
Du Pont-modellen 11,19% 0,21% 6,12% 9,58% -22,40% 4,23% 9,50% 4,42% 6,30% -7,86%
Vinstmarginal 2,13% 0,03% 0,78% 1,52% -5,66% 1,39% 2,98% 1,24% 1,44% -1,96%
Bruttovinstmarginal 51,75% 50,94% 50,46% 55,99% 57,97% 60,52% 57,40% 58,05% 56,46% 56,54%
Rörelsekapital/omsättning 4,53% 2,41% 2,73% 2,28% 0,75% 19,54% 16,43% 12,20% 7,24% 3,70%
Soliditet 21,70% 23,14% 24,33% 17,32% 6,75% 63,62% 59,10% 53,88% 55,78% 52,50%
Kassalikviditet 120,89% 107,12% 104,73% 95,32% 93,49% 249,72% 212,93% 182,43% 165,64% 126,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...