Visa allt om Norden Bygg i Norrköping AB
Visa allt om Norden Bygg i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 246 15 667 10 109 10 737 8 133 2 617 217 122 277 357
Övrig omsättning 252 224 147 - - - - 17 1 398 -
Rörelseresultat (EBIT) 431 237 472 108 287 231 -216 -530 810 196
Resultat efter finansnetto 420 225 464 84 282 231 -217 -564 805 192
Årets resultat 324 176 351 57 170 231 -217 -296 405 146
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 30 37 50 63 0 18 128 384 322
Omsättningstillgångar 2 659 2 828 2 427 2 402 1 735 884 382 532 774 187
Tillgångar 2 739 2 858 2 464 2 452 1 798 884 400 660 1 158 510
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 054 1 030 853 502 445 402 71 288 584 178
Obeskattade reserver 61 61 61 61 61 0 0 0 265 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
Kortfristiga skulder 1 624 1 767 1 549 1 888 1 292 482 329 372 309 132
Skulder och eget kapital 2 739 2 858 2 464 2 452 1 798 884 400 660 1 158 510
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 80 60 0 0 109 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 60
Löner till övriga anställda 2 174 1 767 995 505 529 153 0 0 181 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 778 633 404 155 191 67 0 0 92 19
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 127 0 0 0 0
Omsättning 13 498 15 891 10 256 10 737 8 133 2 617 217 139 1 675 357
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 4 2 2 2 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 892 2 611 2 527 5 369 4 067 1 309 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 427 406 351 331 405 141 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 451 239 485 121 289 231 -216 -453 882 223
Nettoomsättningförändring -15,45% 54,98% -5,85% 32,02% 210,78% 1 105,99% 77,87% -55,96% -22,41% -%
Du Pont-modellen 15,74% 8,29% 19,16% 4,40% 15,96% 26,13% -54,00% -85,15% 69,95% 38,43%
Vinstmarginal 3,25% 1,51% 4,67% 1,01% 3,53% 8,83% -99,54% -460,66% 292,42% 54,90%
Bruttovinstmarginal 33,45% 23,16% 28,64% 17,76% 27,19% 37,87% 96,31% 84,43% 71,48% 98,88%
Rörelsekapital/omsättning 7,81% 6,77% 8,69% 4,79% 5,45% 15,36% 24,42% 131,15% 167,87% 15,41%
Soliditet 40,22% 37,70% 36,55% 22,31% 27,25% 45,48% 17,75% 43,64% 66,91% 38,29%
Kassalikviditet 142,80% 129,54% 122,85% 127,22% 134,29% 183,40% 51,37% 83,60% 145,63% 37,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...