Visa allt om Tandläkare Robel Hanna i Södertälje AB
Visa allt om Tandläkare Robel Hanna i Södertälje AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 5 199 3 824 3 230 3 215 3 415 4 316 3 699 2 008 1 597 1 424
Övrig omsättning 106 7 4 - 98 126 - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 1 905 1 776 1 007 1 096 739 753 681 270 -8 93
Resultat efter finansnetto 1 717 1 663 941 1 090 740 761 719 241 -37 77
Årets resultat 1 155 995 515 594 405 413 376 138 -18 37
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 383 7 431 3 545 801 997 1 066 429 439 547 614
Omsättningstillgångar 885 1 297 2 543 2 389 1 686 1 132 1 083 436 356 308
Tillgångar 9 268 8 727 6 088 3 190 2 683 2 197 1 512 875 903 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 427 3 382 2 387 1 871 1 330 1 155 742 367 447 465
Obeskattade reserver 1 790 1 530 1 150 912 634 446 252 56 0 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 675 3 518 2 248 135 103 70 159 350 253 330
Kortfristiga skulder 376 297 303 272 616 526 359 102 203 107
Skulder och eget kapital 9 268 8 727 6 088 3 190 2 683 2 197 1 512 875 903 922
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 388 330 311 300 300 275 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 846 491 591 224 336 436 200 131 71 102
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 516 306 342 327 371 454 300 261 164 156
Utdelning till aktieägare 900 500 380 0 0 0 0 0 120 0
Omsättning 5 305 3 831 3 234 3 215 3 513 4 442 3 699 2 008 1 597 1 425
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 600 1 912 1 615 1 608 1 138 1 439 1 850 1 004 799 712
Personalkostnader per anställd (tkr) 713 405 478 490 363 442 439 363 271 321
Rörelseresultat, EBITDA 1 970 1 891 1 148 1 239 887 949 841 415 139 232
Nettoomsättningförändring 35,96% 18,39% 0,47% -5,86% -20,88% 16,68% 84,21% 25,74% 12,15% -%
Du Pont-modellen 20,58% 20,35% 16,54% 34,36% 27,62% 34,68% 47,55% 30,86% -0,89% 10,09%
Vinstmarginal 36,68% 46,44% 31,18% 34,09% 21,70% 17,66% 19,44% 13,45% -0,50% 6,53%
Bruttovinstmarginal 75,36% 81,54% 81,42% 84,17% 73,24% 67,54% 62,23% 80,78% 71,95% 84,97%
Rörelsekapital/omsättning 9,79% 26,15% 69,35% 65,85% 31,33% 14,04% 19,57% 16,63% 9,58% 14,12%
Soliditet 62,83% 52,43% 53,13% 79,72% 66,99% 67,53% 61,07% 46,55% 49,50% 51,92%
Kassalikviditet 235,37% 436,70% 839,27% 878,31% 273,70% 215,21% 301,67% 427,45% 175,37% 287,85%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...