Visa allt om Glasögonbutiken i Sala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 799 6 532 6 498 6 193 6 299 6 439 6 634 6 796 6 590 6 901
Övrig omsättning 54 55 53 43 43 35 53 38 58 56
Rörelseresultat (EBIT) 122 77 141 -209 174 284 -118 143 -206 522
Resultat efter finansnetto 2 314 70 129 -219 172 266 -155 100 -228 497
Årets resultat 2 246 37 66 -74 97 108 0 38 3 267
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 296 312 356 379 260 298 335 412 504 541
Omsättningstillgångar 3 317 1 540 1 284 1 137 1 662 1 174 1 153 1 568 1 365 1 309
Tillgångar 3 613 1 852 1 640 1 516 1 922 1 472 1 488 1 980 1 869 1 850
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 367 657 620 609 732 685 577 577 539 597
Obeskattade reserver 118 73 57 0 146 113 0 167 132 375
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Kortfristiga skulder 1 128 1 123 963 907 1 044 674 911 1 235 1 198 801
Skulder och eget kapital 3 613 1 852 1 640 1 516 1 922 1 472 1 488 1 980 1 869 1 850
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 418 404 401 384 370 374 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 801 1 741 1 636 1 204 1 157 1 209 1 314 1 276 1 162 1 032
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 714 639 620 624 648 671 704 709 691 588
Utdelning till aktieägare 2 000 536 55 0 50 50 0 0 0 60
Omsättning 6 853 6 587 6 551 6 236 6 342 6 474 6 687 6 834 6 648 6 957
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 6 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 360 1 306 1 300 1 239 1 260 1 073 948 1 133 1 098 1 150
Personalkostnader per anställd (tkr) 522 491 464 458 452 391 350 412 391 335
Rörelseresultat, EBITDA 138 101 165 -184 197 351 -42 235 -106 618
Nettoomsättningförändring 4,09% 0,52% 4,92% -1,68% -2,17% -2,94% -2,38% 3,13% -4,51% -%
Du Pont-modellen 64,24% 4,16% 8,66% -13,72% 9,37% 19,36% -7,86% 7,22% -10,49% 28,43%
Vinstmarginal 34,14% 1,18% 2,19% -3,36% 2,86% 4,43% -1,76% 2,10% -2,97% 7,62%
Bruttovinstmarginal 62,54% 61,76% 61,48% 61,02% 62,36% 62,84% 57,42% 61,62% 58,04% 58,92%
Rörelsekapital/omsättning 32,20% 6,38% 4,94% 3,71% 9,81% 7,77% 3,65% 4,90% 2,53% 7,36%
Soliditet 68,06% 38,55% 40,52% 40,17% 43,68% 52,19% 38,78% 35,21% 33,92% 46,86%
Kassalikviditet 242,20% 83,53% 72,59% 51,05% 90,61% 60,68% 41,60% 37,89% 35,81% 51,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...