Visa allt om Fiskartorpet Förvaltning AB
Visa allt om Fiskartorpet Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 973 7 381 8 166 8 562 6 717 7 117 6 683 7 876 9 199 6 925
Övrig omsättning 849 412 420 175 557 455 805 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 578 -1 560 -2 231 -458 -537 -374 163 -27 1 133 -2 217
Resultat efter finansnetto -3 670 -1 638 -2 375 -762 -867 -617 16 -209 944 -2 532
Årets resultat 10 -20 950 -184 -467 -313 21 -152 682 -1 826
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 323 38 284 37 429 26 911 25 776 25 830 25 652 26 101 26 497 27 216
Omsättningstillgångar 1 889 2 419 4 762 3 443 2 823 3 400 3 979 3 294 2 708 3 195
Tillgångar 39 212 40 703 42 191 30 355 28 600 29 230 29 631 29 396 29 205 30 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 400 4 390 4 411 3 460 2 023 1 369 931 910 911 229
Obeskattade reserver 3 398 4 578 3 696 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 473 9 784 8 910 9 110 9 310 9 600 9 720 9 600 5 548 8 998
Kortfristiga skulder 20 941 21 951 25 174 17 784 17 267 18 260 18 980 18 886 22 747 21 185
Skulder och eget kapital 39 212 40 703 42 191 30 355 28 600 29 230 29 631 29 396 29 205 30 411
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 244 240 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 931 1 585 1 898 2 026 1 728 1 579 1 723 1 513 1 306 1 259
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 616 488 690 687 603 630 645 600 2 036 505
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 822 7 793 8 586 8 737 7 274 7 572 7 488 7 876 9 199 6 925
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 996 1 054 1 167 1 223 960 1 017 835 985 1 314 989
Personalkostnader per anställd (tkr) 376 307 373 346 290 301 273 268 303 274
Rörelseresultat, EBITDA -1 773 227 -1 754 33 -31 128 697 617 2 341 -1 623
Nettoomsättningförändring -5,53% -9,61% -4,63% 27,47% -5,62% 6,49% -15,15% -14,38% 32,84% -%
Du Pont-modellen -8,95% -3,61% -5,01% -1,37% -1,67% -1,07% 0,67% 0,09% 4,44% -7,11%
Vinstmarginal -50,34% -19,89% -25,90% -4,85% -7,13% -4,41% 2,98% 0,33% 14,09% -31,23%
Bruttovinstmarginal 74,46% 84,81% 78,62% 81,43% 76,91% 80,67% 82,21% 78,97% 100,00% 85,73%
Rörelsekapital/omsättning -273,23% -264,63% -249,96% -167,50% -215,04% -208,80% -224,47% -197,97% -217,84% -259,78%
Soliditet 17,98% 19,56% 17,29% 11,40% 7,07% 4,68% 3,14% 3,10% 3,12% 0,75%
Kassalikviditet 7,36% 7,40% 14,28% 11,27% 11,11% 7,39% 10,45% 7,26% 4,30% 6,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...