Visa allt om Fiskartorpet Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 7 381 8 166 8 562 6 717 7 117 6 683 7 876 9 199 6 925 6 068
Övrig omsättning 412 420 175 557 455 805 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 560 -2 231 -458 -537 -374 163 -27 1 133 -2 217 -1 974
Resultat efter finansnetto -1 638 -2 375 -762 -867 -617 16 -209 944 -2 532 -2 181
Årets resultat -20 950 -184 -467 -313 21 -152 682 -1 826 -1 574
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 284 37 429 26 911 25 776 25 830 25 652 26 101 26 497 27 216 27 360
Omsättningstillgångar 2 419 4 762 3 443 2 823 3 400 3 979 3 294 2 708 3 195 2 430
Tillgångar 40 703 42 191 30 355 28 600 29 230 29 631 29 396 29 205 30 411 29 790
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 390 4 411 3 460 2 023 1 369 931 910 911 229 239
Obeskattade reserver 4 578 3 696 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 784 8 910 9 110 9 310 9 600 9 720 9 600 5 548 8 998 9 841
Kortfristiga skulder 21 951 25 174 17 784 17 267 18 260 18 980 18 886 22 747 21 185 19 711
Skulder och eget kapital 40 703 42 191 30 355 28 600 29 230 29 631 29 396 29 205 30 411 29 790
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 244 240 240 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 585 1 898 2 026 1 728 1 579 1 723 1 513 1 306 1 259 1 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 488 690 687 603 630 645 600 2 036 505 445
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 793 8 586 8 737 7 274 7 572 7 488 7 876 9 199 6 925 6 068
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 054 1 167 1 223 960 1 017 835 985 1 314 989 759
Personalkostnader per anställd (tkr) 307 373 346 290 301 273 268 303 274 243
Rörelseresultat, EBITDA 227 -1 754 33 -31 128 697 617 2 341 -1 623 -888
Nettoomsättningförändring -9,61% -4,63% 27,47% -5,62% 6,49% -15,15% -14,38% 32,84% 14,12% -%
Du Pont-modellen -3,61% -5,01% -1,37% -1,67% -1,07% 0,67% 0,09% 4,44% -7,11% -6,42%
Vinstmarginal -19,89% -25,90% -4,85% -7,13% -4,41% 2,98% 0,33% 14,09% -31,23% -31,51%
Bruttovinstmarginal 84,81% 78,62% 81,43% 76,91% 80,67% 82,21% 78,97% 100,00% 85,73% 82,37%
Rörelsekapital/omsättning -264,63% -249,96% -167,50% -215,04% -208,80% -224,47% -197,97% -217,84% -259,78% -284,79%
Soliditet 19,56% 17,29% 11,40% 7,07% 4,68% 3,14% 3,10% 3,12% 0,75% 0,80%
Kassalikviditet 7,40% 14,28% 11,27% 11,11% 7,39% 10,45% 7,26% 4,30% 6,99% 6,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...