Visa allt om TERMIRON AB
Visa allt om TERMIRON AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 696 2 274 2 656 2 875 2 890 2 915 2 924 3 255 3 168 3 014
Övrig omsättning 459 - - - - - - - 122 80
Rörelseresultat (EBIT) 276 -18 -36 72 54 12 71 92 -79 -75
Resultat efter finansnetto 276 -19 -40 63 42 1 59 77 -91 -86
Årets resultat 275 -19 -40 63 42 1 59 77 -91 -86
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 4 4 4 4 19 4 8 9
Omsättningstillgångar 16 212 127 130 128 127 113 115 100 100
Tillgångar 16 216 131 134 132 131 132 119 107 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -115 -390 -370 -331 -394 -436 -437 -496 -573 -482
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 131 390 145 129 75 40 65 52 18 53
Kortfristiga skulder 0 215 357 335 451 527 505 564 663 537
Skulder och eget kapital 16 216 131 134 132 131 132 119 107 109
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 29 60 0 100 77
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 314 785 884 795 803 701 632 728 733 628
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 84 216 256 221 227 190 259 280 300 250
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 155 2 274 2 656 2 875 2 890 2 915 2 924 3 255 3 290 3 094
Nyckeltal
Antal anställda 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 696 569 664 719 723 729 731 814 792 754
Personalkostnader per anställd (tkr) 403 223 260 236 242 213 214 233 285 250
Rörelseresultat, EBITDA 276 -18 -36 72 54 12 71 96 -78 -68
Nettoomsättningförändring -69,39% -14,38% -7,62% -0,52% -0,86% -0,31% -10,17% 2,75% 5,11% -%
Du Pont-modellen 1 725,00% -8,33% -27,48% 53,73% 40,91% 9,16% 53,79% 77,31% -73,83% -68,81%
Vinstmarginal 39,66% -0,79% -1,36% 2,50% 1,87% 0,41% 2,43% 2,83% -2,49% -2,49%
Bruttovinstmarginal 50,72% 58,22% 55,23% 53,04% 51,70% 49,06% 49,18% 47,47% 45,58% 44,13%
Rörelsekapital/omsättning 2,30% -0,13% -8,66% -7,13% -11,18% -13,72% -13,41% -13,79% -17,77% -14,50%
Soliditet -718,75% -180,56% -282,44% -247,01% -298,48% -332,82% -331,06% -416,81% -535,51% -442,20%
Kassalikviditet -% 70,70% 14,85% 16,72% 10,20% 9,87% 8,91% 7,98% 6,03% 10,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...