Visa allt om Haga Värdshus AB
Visa allt om Haga Värdshus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 605 4 677 4 352 4 206 3 614 3 360 3 152 4 050 4 214 4 385
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 588 300 233 496 284 185 147 216 -230 7
Resultat efter finansnetto 589 311 248 509 295 191 147 228 -232 5
Årets resultat 340 185 124 277 217 137 112 226 -233 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 243 345 138 165 234 40 56 70 30 41
Omsättningstillgångar 2 183 1 615 1 668 1 758 1 303 1 289 1 120 1 133 849 749
Tillgångar 2 426 1 959 1 806 1 924 1 537 1 329 1 175 1 203 877 790
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 918 729 693 719 582 465 429 417 191 191
Obeskattade reserver 425 276 192 127 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 081 955 920 1 077 955 864 747 786 687 599
Skulder och eget kapital 2 426 1 959 1 806 1 924 1 537 1 329 1 175 1 203 877 790
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 406 393 353 342 333 327 318 307 248 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 152 1 061 1 059 902 688 730 611 856 1 124 1 219
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 566 504 490 498 376 317 318 417 522 557
Utdelning till aktieägare 500 150 150 150 140 100 100 100 0 0
Omsättning 5 605 4 677 4 352 4 206 3 614 3 360 3 152 4 050 4 214 4 385
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 4 4 4 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 121 935 870 841 904 840 788 810 702 731
Personalkostnader per anställd (tkr) 436 378 329 280 318 307 287 292 320 300
Rörelseresultat, EBITDA 690 381 290 565 363 200 176 244 -219 23
Nettoomsättningförändring 19,84% 7,47% 3,47% 16,38% 7,56% 6,60% -22,17% -3,89% -3,90% -%
Du Pont-modellen 24,32% 15,88% 13,79% 26,51% 19,19% 14,37% 12,68% 19,20% -26,11% 0,89%
Vinstmarginal 10,53% 6,65% 5,72% 12,13% 8,16% 5,68% 4,73% 5,70% -5,43% 0,16%
Bruttovinstmarginal 68,19% 67,91% 66,38% 68,50% 68,37% 66,73% 67,26% 66,15% 66,45% 68,44%
Rörelsekapital/omsättning 19,66% 14,11% 17,19% 16,19% 9,63% 12,65% 11,83% 8,57% 3,84% 3,42%
Soliditet 51,50% 48,20% 46,66% 42,23% 37,87% 34,99% 36,51% 34,66% 21,78% 24,18%
Kassalikviditet 197,41% 163,25% 175,00% 157,10% 130,89% 143,63% 142,17% 136,26% 114,41% 100,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...