Visa allt om Rosenberger Sverige AB
Visa allt om Rosenberger Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 101 306 126 968 117 397 173 172 155 496 170 263 169 643 191 321 164 878 177 069
Övrig omsättning 729 190 440 709 503 480 299 2 646 1 131 318
Rörelseresultat (EBIT) 10 345 17 052 8 360 20 862 7 377 2 644 571 10 481 10 381 12 016
Resultat efter finansnetto 10 397 17 059 8 386 20 904 7 374 2 653 788 11 224 11 140 12 267
Årets resultat 7 853 13 152 6 228 11 451 4 007 1 688 497 5 987 7 885 8 533
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 329 3 496 3 114 1 973 1 986 1 493 1 348 1 205 1 338 1 822
Omsättningstillgångar 65 422 68 543 72 203 63 840 65 736 76 177 68 978 99 580 71 435 84 812
Tillgångar 68 751 72 039 75 318 65 813 67 722 77 671 70 327 100 785 72 772 86 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 060 34 208 30 056 35 828 29 377 30 370 28 682 28 185 32 198 34 313
Obeskattade reserver 11 479 11 223 11 112 10 775 5 471 3 604 3 302 3 325 435 283
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 212 26 608 34 150 19 210 32 874 43 696 38 343 69 275 40 139 52 038
Skulder och eget kapital 68 751 72 039 75 318 65 813 67 722 77 671 70 327 100 785 72 772 86 634
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 110 1 247 358 25 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 12 282 11 505 14 086 13 534 13 815 13 516 13 894 14 833 14 655 15 587
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 4 842 4 183 5 320 5 563 6 031 5 948 5 502 5 917 5 823 6 379
Utdelning till aktieägare 8 000 10 000 0 12 000 5 000 5 000 0 0 10 000 10 000
Omsättning 102 035 127 158 117 837 173 881 155 999 170 743 169 942 193 967 166 009 177 387
Nyckeltal
Antal anställda 34 34 40 40 43 45 47 49 52 56
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 980 3 734 2 935 4 329 3 616 3 784 3 609 3 905 3 171 3 162
Personalkostnader per anställd (tkr) 508 464 489 493 506 450 426 429 405 402
Rörelseresultat, EBITDA 10 950 17 637 8 814 21 307 7 930 3 044 935 10 853 10 660 12 331
Nettoomsättningförändring -20,21% 8,15% -32,21% 11,37% -8,67% 0,37% -11,33% 16,04% -6,88% -%
Du Pont-modellen 15,12% 23,68% 11,14% 31,78% 10,90% 3,42% 1,12% 11,14% 15,32% 14,25%
Vinstmarginal 10,26% 13,44% 7,14% 12,08% 4,75% 1,56% 0,47% 5,87% 6,76% 6,97%
Bruttovinstmarginal 32,05% 30,28% 28,41% 26,74% 24,11% 17,12% 16,12% 19,31% 23,34% 24,43%
Rörelsekapital/omsättning 39,69% 33,03% 32,41% 25,77% 21,13% 19,08% 18,06% 15,84% 18,98% 18,51%
Soliditet 59,66% 59,64% 51,41% 66,51% 49,33% 42,52% 44,24% 30,34% 44,68% 39,84%
Kassalikviditet 201,86% 201,33% 183,36% 273,17% 154,99% 148,88% 149,57% 119,01% 134,89% 130,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...