Visa allt om Heyra Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 366 1 485 1 381 2 454 1 986 1 792 2 246 2 905 2 860 2 812
Övrig omsättning - - 7 200 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 447 521 67 1 150 594 467 357 1 126 1 324 896
Resultat efter finansnetto 451 525 75 1 162 613 502 378 1 109 1 409 962
Årets resultat 351 409 50 634 453 572 548 1 148 1 071 1 272
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 147 221 589 0 0 2 149 295 450
Omsättningstillgångar 2 313 2 107 1 795 3 362 3 304 2 929 2 793 2 970 2 593 3 386
Tillgångar 2 387 2 254 2 016 3 951 3 304 2 929 2 795 3 119 2 888 3 836
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 939 1 791 1 382 3 332 2 849 2 580 2 220 1 880 1 232 1 010
Obeskattade reserver 295 295 295 295 0 0 266 654 1 165 1 225
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 153 167 339 324 455 349 308 584 491 1 601
Skulder och eget kapital 2 387 2 254 2 016 3 951 3 304 2 929 2 795 3 119 2 888 3 836
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 568 688 660 792 792 617 515
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 396 396 499 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 332 333 442 620 473 448 571 569 495 1 072
Utdelning till aktieägare 203 204 0 2 000 150 184 212 208 500 850
Omsättning 1 366 1 485 1 388 2 654 1 986 1 792 2 246 2 905 2 860 2 812
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 366 1 485 1 381 1 227 993 896 1 123 1 453 1 430 1 406
Personalkostnader per anställd (tkr) 738 736 964 606 595 566 754 694 588 803
Rörelseresultat, EBITDA 521 595 141 1 297 594 469 504 1 273 1 478 1 050
Nettoomsättningförändring -8,01% 7,53% -43,72% 23,56% 10,83% -20,21% -22,69% 1,57% 1,71% -%
Du Pont-modellen 18,98% 23,34% 3,72% 29,44% 19,19% 17,89% 15,42% 36,39% 50,93% 25,10%
Vinstmarginal 33,16% 35,42% 5,43% 47,39% 31,92% 29,24% 19,19% 39,07% 51,43% 34,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 158,13% 130,64% 105,43% 123,80% 143,45% 143,97% 110,64% 82,13% 73,50% 63,48%
Soliditet 90,87% 89,67% 79,34% 89,84% 86,23% 88,08% 86,28% 75,37% 71,70% 49,32%
Kassalikviditet 1 511,76% 1 261,68% 529,50% 1 037,65% 726,15% 839,26% 906,82% 508,56% 528,11% 211,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...