Visa allt om MD Kylohushållsservice AB
Visa allt om MD Kylohushållsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 210 3 427 3 989 3 650 4 296 4 507 4 783 4 739 4 478 3 901
Övrig omsättning - 10 - - - 6 121 129 27 41
Rörelseresultat (EBIT) 74 24 -116 -39 2 -14 121 -42 63 -31
Resultat efter finansnetto 62 12 -125 -45 -3 -20 119 -45 54 -40
Årets resultat 62 12 -125 -45 -3 -20 93 -45 43 -40
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 14 34 64 105 345 421
Omsättningstillgångar 854 775 795 922 847 1 068 1 071 867 830 649
Tillgångar 854 775 795 922 862 1 102 1 136 972 1 175 1 070
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 -24 -36 89 134 137 157 64 109 66
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 38 143 103 45 0 0 91 121 254
Kortfristiga skulder 817 761 688 730 682 965 978 816 945 750
Skulder och eget kapital 854 775 795 922 862 1 102 1 136 972 1 175 1 070
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 229 321 - 478 372
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 717 842 952 889 969 961 884 - 529 438
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 275 325 361 313 367 460 470 - 349 271
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 210 3 437 3 989 3 650 4 296 4 513 4 904 4 868 4 505 3 942
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 4 4 4 5 5 - 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 605 1 142 997 913 1 074 901 957 - 1 120 975
Personalkostnader per anställd (tkr) 508 391 335 304 340 331 335 - 338 272
Rörelseresultat, EBITDA 74 24 -116 -25 22 16 161 -2 169 38
Nettoomsättningförändring -6,33% -14,09% 9,29% -15,04% -4,68% -5,77% 0,93% 5,83% 14,79% -%
Du Pont-modellen 8,67% 3,10% -14,59% -4,23% 0,23% -1,27% 10,65% -4,32% 5,36% -2,90%
Vinstmarginal 2,31% 0,70% -2,91% -1,07% 0,05% -0,31% 2,53% -0,89% 1,41% -0,79%
Bruttovinstmarginal 64,39% 64,37% 64,43% 66,58% 62,73% 66,32% 61,38% 63,56% 58,08% 53,81%
Rörelsekapital/omsättning 1,15% 0,41% 2,68% 5,26% 3,84% 2,29% 1,94% 1,08% -2,57% -2,59%
Soliditet 4,45% -3,10% -4,53% 9,65% 15,55% 12,43% 13,82% 6,58% 9,28% 6,17%
Kassalikviditet 56,43% 57,42% 72,53% 81,92% 84,46% 82,38% 86,30% 82,11% 68,99% 65,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...