Visa allt om Affärshuset i Mellanfjärden Aktiebolag
Visa allt om Affärshuset i Mellanfjärden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 599 772 835 527 588 586 529 473 475 457
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 39 45 83 66 50 42 170 -27 90 70
Resultat efter finansnetto 5 4 36 14 2 3 114 -94 27 7
Årets resultat 5 4 36 14 2 3 114 -94 27 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 967 974 1 017 950 985 1 021 1 006 1 042 1 078 1 116
Omsättningstillgångar 93 168 230 179 154 152 189 74 150 105
Tillgångar 1 060 1 142 1 247 1 129 1 139 1 172 1 196 1 116 1 228 1 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 119 115 79 65 62 59 -55 39 12
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 815 886 915 959 994 1 026 1 066 1 093 1 116 1 142
Kortfristiga skulder 121 137 217 91 81 83 71 78 73 67
Skulder och eget kapital 1 060 1 142 1 247 1 129 1 139 1 172 1 196 1 116 1 228 1 221
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 33 27 - 0 0 3 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 156 166 71 2 118 8 57 31 55
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 68 59 28 2 40 4 22 10 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 599 772 835 527 588 586 529 473 475 457
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 599 772 835 527 - 586 529 473 475 457
Personalkostnader per anställd (tkr) 46 172 129 66 - 123 35 94 69 76
Rörelseresultat, EBITDA 97 104 119 102 86 88 206 9 128 108
Nettoomsättningförändring -22,41% -7,54% 58,44% -10,37% 0,34% 10,78% 11,84% -0,42% 3,94% -%
Du Pont-modellen 3,68% 3,94% 6,66% 5,85% 4,39% 3,58% 14,21% -2,42% 7,33% 5,73%
Vinstmarginal 6,51% 5,83% 9,94% 12,52% 8,50% 7,17% 32,14% -5,71% 18,95% 15,32%
Bruttovinstmarginal 73,62% 85,23% 69,70% 83,30% 69,56% 83,45% 86,39% 80,55% 80,00% 83,37%
Rörelsekapital/omsättning -4,67% 4,02% 1,56% 16,70% 12,41% 11,77% 22,31% -0,85% 16,21% 8,32%
Soliditet 11,70% 10,42% 9,22% 7,00% 5,71% 5,29% 4,93% -4,93% 3,18% 0,98%
Kassalikviditet 57,02% 101,46% 93,09% 168,13% 159,26% 153,01% 228,17% 58,97% 167,12% 111,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...