Visa allt om Hässleholm Miljö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 263 620 251 213 268 318 269 942 255 085 252 922 242 406 120 289 113 357 100 460
Övrig omsättning 1 881 1 453 3 924 442 1 180 2 715 497 1 415 1 469 774
Rörelseresultat (EBIT) 39 271 23 162 48 733 50 492 26 055 20 922 16 811 15 031 22 246 16 284
Resultat efter finansnetto 23 676 5 316 30 530 28 671 12 674 8 481 3 486 2 111 12 005 7 979
Årets resultat 4 106 4 133 3 026 2 012 6 188 6 196 9 447 5 465 5 248 5 699
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 598 999 613 949 614 178 641 482 650 937 620 017 491 863 387 464 337 314 304 440
Omsättningstillgångar 150 553 151 253 169 529 141 166 135 500 122 512 103 367 54 067 56 960 50 274
Tillgångar 749 552 765 202 783 707 782 648 786 437 742 529 595 230 441 531 394 274 354 714
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 189 24 083 22 950 21 924 19 912 16 223 10 027 24 470 24 005 23 758
Obeskattade reserver 142 966 124 331 124 331 97 773 75 488 69 003 66 718 40 327 43 681 36 924
Avsättningar (tkr) 42 731 42 763 41 219 38 812 37 778 28 491 18 725 0 0 0
Långfristiga skulder 462 700 492 700 518 000 543 000 578 000 526 230 449 441 344 000 296 303 266 104
Kortfristiga skulder 75 966 81 325 77 207 81 139 75 259 102 582 50 319 32 734 30 285 27 928
Skulder och eget kapital 749 552 765 202 783 707 782 648 786 437 742 529 595 230 441 531 394 274 354 714
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 342 1 273 1 228 1 139 1 106 1 018 1 124 846 853 877
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 29 662 27 469 26 309 25 865 27 635 25 050 22 220 10 918 10 529 8 895
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 392 10 511 10 785 10 047 11 640 10 321 10 140 8 500 5 117 4 473
Utdelning till aktieägare 3 000 3 000 3 000 2 000 0 2 500 0 5 000 5 000 5 000
Omsättning 265 501 252 666 272 242 270 384 256 265 255 637 242 903 121 704 114 826 101 234
Nyckeltal
Antal anställda 70 69 72 69 76 70 67 32 32 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 766 3 641 3 727 3 912 3 356 3 613 3 618 3 759 3 542 3 588
Personalkostnader per anställd (tkr) 655 607 565 573 555 546 525 645 522 522
Rörelseresultat, EBITDA 85 305 69 308 95 537 99 033 65 703 58 591 53 617 35 922 41 426 34 426
Nettoomsättningförändring 4,94% -6,37% -0,60% 5,82% 0,86% 4,34% 101,52% 6,12% 12,84% -%
Du Pont-modellen 5,28% 3,09% 6,30% 6,58% 3,46% 2,87% 2,90% 3,52% 5,74% 4,71%
Vinstmarginal 15,01% 9,41% 18,40% 19,08% 10,67% 8,42% 7,12% 12,91% 19,98% 16,63%
Bruttovinstmarginal 67,38% 64,57% 70,05% 73,07% 65,33% 56,85% 63,44% 76,41% 82,03% 79,16%
Rörelsekapital/omsättning 28,29% 27,84% 34,41% 22,24% 23,62% 7,88% 21,88% 17,73% 23,53% 22,24%
Soliditet 18,24% 15,82% 15,30% 12,01% 9,61% 9,03% 9,95% 12,12% 14,07% 14,19%
Kassalikviditet 188,72% 178,52% 201,84% 160,32% 162,89% 110,74% 190,17% 143,62% 160,68% 147,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...