Visa allt om Nya Sandarne Radio TV AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 838 2 370 2 046 2 290 2 453 2 278 2 225 2 312 2 918 4 006
Övrig omsättning 2 74 - - - - - 45 - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 427 163 -185 -62 -6 -1 -60 107 172
Resultat efter finansnetto 44 426 160 -186 -63 -5 8 -76 107 169
Årets resultat 33 278 160 -186 -63 -5 7 -17 76 121
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 69 17 0 0 0 6 13 35 56
Omsättningstillgångar 526 682 480 376 542 688 603 826 977 1 171
Tillgångar 585 751 497 376 542 688 609 839 1 012 1 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 268 485 307 147 333 406 411 404 421 345
Obeskattade reserver 89 89 0 0 0 0 0 0 59 59
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 228 176 190 229 209 282 198 436 533 824
Skulder och eget kapital 585 751 497 376 542 688 609 839 1 012 1 227
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 318 280 276 253 196 449
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 577 573 436 548 238 173 155 195 332 375
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 264 267 204 259 258 214 197 199 180 270
Utdelning till aktieägare 100 250 100 0 0 10 0 0 0 0
Omsättning 1 840 2 444 2 046 2 290 2 453 2 278 2 225 2 357 2 918 4 006
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 919 1 185 1 023 1 145 1 227 1 139 1 113 1 156 973 1 335
Personalkostnader per anställd (tkr) 425 424 328 413 416 341 331 342 246 373
Rörelseresultat, EBITDA 55 430 167 -185 -62 0 6 -39 128 193
Nettoomsättningförändring -22,45% 15,84% -10,66% -6,64% 7,68% 2,38% -3,76% -20,77% -27,16% -%
Du Pont-modellen 7,52% 56,86% 32,80% -49,20% -11,44% -0,73% 1,48% -6,32% 10,67% 14,02%
Vinstmarginal 2,39% 18,02% 7,97% -8,08% -2,53% -0,22% 0,40% -2,29% 3,70% 4,29%
Bruttovinstmarginal 68,01% 64,64% 55,28% 43,58% 45,62% 43,11% 41,30% 37,37% 39,14% 40,19%
Rörelsekapital/omsättning 16,21% 21,35% 14,17% 6,42% 13,58% 17,82% 18,20% 16,87% 15,22% 8,66%
Soliditet 57,68% 73,82% 61,77% 39,10% 61,44% 59,01% 67,49% 48,15% 45,80% 31,58%
Kassalikviditet 171,93% 289,77% 173,68% 109,61% 195,69% 185,11% 214,14% 136,93% 149,72% 119,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...