Visa allt om Nya Sandarne Radio TV AB
Visa allt om Nya Sandarne Radio TV AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 841 1 838 2 370 2 046 2 290 2 453 2 278 2 225 2 312 2 918
Övrig omsättning - 2 74 - - - - - 45 -
Rörelseresultat (EBIT) 149 44 427 163 -185 -62 -6 -1 -60 107
Resultat efter finansnetto 148 44 426 160 -186 -63 -5 8 -76 107
Årets resultat 183 33 278 160 -186 -63 -5 7 -17 76
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 58 69 17 0 0 0 6 13 35
Omsättningstillgångar 633 526 682 480 376 542 688 603 826 977
Tillgångar 633 585 751 497 376 542 688 609 839 1 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 351 268 485 307 147 333 406 411 404 421
Obeskattade reserver 0 89 89 0 0 0 0 0 0 59
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 282 228 176 190 229 209 282 198 436 533
Skulder och eget kapital 633 585 751 497 376 542 688 609 839 1 012
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 318 280 276 253 196
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 515 577 573 436 548 238 173 155 195 332
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 237 264 267 204 259 258 214 197 199 180
Utdelning till aktieägare 240 100 250 100 0 0 10 0 0 0
Omsättning 1 841 1 840 2 444 2 046 2 290 2 453 2 278 2 225 2 357 2 918
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 921 919 1 185 1 023 1 145 1 227 1 139 1 113 1 156 973
Personalkostnader per anställd (tkr) 385 425 424 328 413 416 341 331 342 246
Rörelseresultat, EBITDA 149 55 430 167 -185 -62 0 6 -39 128
Nettoomsättningförändring 0,16% -22,45% 15,84% -10,66% -6,64% 7,68% 2,38% -3,76% -20,77% -%
Du Pont-modellen 23,54% 7,52% 56,86% 32,80% -49,20% -11,44% -0,73% 1,48% -6,32% 10,67%
Vinstmarginal 8,09% 2,39% 18,02% 7,97% -8,08% -2,53% -0,22% 0,40% -2,29% 3,70%
Bruttovinstmarginal 69,53% 68,01% 64,64% 55,28% 43,58% 45,62% 43,11% 41,30% 37,37% 39,14%
Rörelsekapital/omsättning 19,07% 16,21% 21,35% 14,17% 6,42% 13,58% 17,82% 18,20% 16,87% 15,22%
Soliditet 55,45% 57,68% 73,82% 61,77% 39,10% 61,44% 59,01% 67,49% 48,15% 45,80%
Kassalikviditet 184,75% 171,93% 289,77% 173,68% 109,61% 195,69% 185,11% 214,14% 136,93% 149,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...