Visa allt om Bergfeldts Frisörer AB
Visa allt om Bergfeldts Frisörer AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 837 6 051 6 333 6 302 6 151 5 654 5 338 4 861 4 583 3 049
Övrig omsättning 2 2 - 81 - 16 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 691 1 324 1 145 1 223 1 358 718 728 643 243 513
Resultat efter finansnetto 709 1 375 1 146 1 227 1 353 564 789 550 304 495
Årets resultat 817 909 671 725 745 443 604 258 240 260
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 238 456 430 441 472 457 661 174 265 305
Omsättningstillgångar 2 277 3 027 3 405 3 146 2 395 1 756 1 367 1 586 1 349 1 164
Tillgångar 3 515 3 483 3 835 3 587 2 867 2 214 2 027 1 761 1 614 1 469
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 988 1 072 1 362 1 191 966 721 778 474 416 376
Obeskattade reserver 1 021 1 367 1 152 884 651 316 418 431 284 294
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 505 1 044 1 320 1 512 1 250 1 176 831 855 913 799
Skulder och eget kapital 3 515 3 483 3 835 3 587 2 867 2 214 2 027 1 761 1 614 1 469
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 1 182 1 087 1 068 1 063 921 1 042 1 031 510
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 653 2 214 1 582 1 385 1 552 1 456 1 265 904 952 608
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 282 870 976 986 782 843 1 015 881 886 579
Utdelning till aktieägare 800 900 1 200 500 500 500 500 300 200 200
Omsättning 6 839 6 053 6 333 6 383 6 151 5 670 5 338 4 861 4 583 3 049
Nyckeltal
Antal anställda 9 6 6 6 6 6 6 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 760 1 009 1 056 1 050 1 025 942 890 810 917 762
Personalkostnader per anställd (tkr) 459 572 651 638 585 596 549 499 597 444
Rörelseresultat, EBITDA 765 1 334 1 167 1 250 1 391 808 828 734 329 598
Nettoomsättningförändring 12,99% -4,45% 0,49% 2,45% 8,79% 5,92% 9,81% 6,07% 50,31% -%
Du Pont-modellen 20,31% 39,51% 30,22% 34,40% 47,61% 32,66% 39,71% 37,19% 19,64% 34,92%
Vinstmarginal 10,44% 22,74% 18,30% 19,58% 22,19% 12,79% 15,08% 13,47% 6,92% 16,83%
Bruttovinstmarginal 86,78% 90,60% 91,65% 91,38% 91,85% 90,29% 90,67% 89,43% 90,20% 89,96%
Rörelsekapital/omsättning 11,29% 32,77% 32,92% 25,93% 18,61% 10,26% 10,04% 15,04% 9,51% 11,97%
Soliditet 50,76% 61,39% 58,95% 51,37% 50,43% 43,08% 53,58% 44,54% 38,44% 40,01%
Kassalikviditet 140,07% 276,25% 243,94% 195,50% 180,16% 135,80% 150,18% 172,05% 132,20% 135,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...