Visa allt om Auto Force Sweden Aktiebolag
Visa allt om Auto Force Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 570 752 697 996 1 112 1 058 968 735 1 026 718
Övrig omsättning - 76 - - - 263 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 199 320 78 63 126 263 121 7 214 157
Resultat efter finansnetto 191 306 59 37 89 246 141 -24 208 155
Årets resultat 151 179 46 38 50 118 118 -24 148 124
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 536 644 775 894 1 037 316 644 802 274
Omsättningstillgångar 928 761 681 527 511 526 553 194 355 180
Tillgångar 1 329 1 297 1 325 1 302 1 404 1 563 869 838 1 157 454
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 350 349 233 187 199 249 281 163 279 241
Obeskattade reserver 159 164 89 89 105 85 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 518 595 664 730 794 854 310 382 468 47
Kortfristiga skulder 301 188 338 296 306 375 278 293 410 166
Skulder och eget kapital 1 329 1 297 1 325 1 302 1 404 1 563 869 838 1 157 454
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 420 - 401 340 287 345 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 46 99 135 0 420 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 10 24 132 132 126 105 91 108 84
Utdelning till aktieägare 225 150 50 0 50 100 150 0 92 110
Omsättning 570 828 697 996 1 112 1 321 968 735 1 026 718
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 570 752 697 996 1 112 1 058 968 735 1 026 718
Personalkostnader per anställd (tkr) 77 132 179 572 574 538 460 383 457 397
Rörelseresultat, EBITDA 334 457 218 203 270 527 297 185 388 190
Nettoomsättningförändring -24,20% 7,89% -30,02% -10,43% 5,10% 9,30% 31,70% -28,36% 42,90% -%
Du Pont-modellen 15,12% 24,75% 6,11% 4,99% 8,97% 16,83% 17,49% 0,95% 18,50% 34,58%
Vinstmarginal 35,26% 42,69% 11,62% 6,53% 11,33% 24,86% 15,70% 1,09% 20,86% 21,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 110,00% 76,20% 49,21% 23,19% 18,44% 14,27% 28,41% -13,47% -5,36% 1,95%
Soliditet 35,67% 36,77% 22,82% 19,40% 19,69% 19,94% 32,34% 19,45% 24,11% 53,08%
Kassalikviditet 308,31% 404,79% 201,48% 178,04% 166,99% 140,27% 198,92% 66,21% 86,59% 108,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...