Visa allt om Auto Force Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 752 697 996 1 112 1 058 968 735 1 026 718 451
Övrig omsättning 76 - - - 263 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 320 78 63 126 263 121 7 214 157 17
Resultat efter finansnetto 306 59 37 89 246 141 -24 208 155 39
Årets resultat 179 46 38 50 118 118 -24 148 124 35
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 536 644 775 894 1 037 316 644 802 274 236
Omsättningstillgångar 761 681 527 511 526 553 194 355 180 92
Tillgångar 1 297 1 325 1 302 1 404 1 563 869 838 1 157 454 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 349 233 187 199 249 281 163 279 241 117
Obeskattade reserver 164 89 89 105 85 0 0 0 0 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 595 664 730 794 854 310 382 468 47 1
Kortfristiga skulder 188 338 296 306 375 278 293 410 166 192
Skulder och eget kapital 1 297 1 325 1 302 1 404 1 563 869 838 1 157 454 328
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 420 - 401 340 287 345 303 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 90
Löner till övriga anställda 99 135 0 420 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 24 132 132 126 105 91 108 84 55
Utdelning till aktieägare 150 50 0 50 100 150 0 92 110 0
Omsättning 828 697 996 1 112 1 321 968 735 1 026 718 451
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 752 697 996 1 112 1 058 968 735 1 026 718 451
Personalkostnader per anställd (tkr) 132 179 572 574 538 460 383 457 397 267
Rörelseresultat, EBITDA 457 218 203 270 527 297 185 388 190 36
Nettoomsättningförändring 7,89% -30,02% -10,43% 5,10% 9,30% 31,70% -28,36% 42,90% 59,20% -%
Du Pont-modellen 24,75% 6,11% 4,99% 8,97% 16,83% 17,49% 0,95% 18,50% 34,58% 12,20%
Vinstmarginal 42,69% 11,62% 6,53% 11,33% 24,86% 15,70% 1,09% 20,86% 21,87% 8,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,67%
Rörelsekapital/omsättning 76,20% 49,21% 23,19% 18,44% 14,27% 28,41% -13,47% -5,36% 1,95% -22,17%
Soliditet 36,77% 22,82% 19,40% 19,69% 19,94% 32,34% 19,45% 24,11% 53,08% 39,40%
Kassalikviditet 404,79% 201,48% 178,04% 166,99% 140,27% 198,92% 66,21% 86,59% 108,43% 47,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...