Visa allt om Tursbo Rehab AB
Visa allt om Tursbo Rehab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 586 6 599 6 769 7 289 6 260 3 412 4 405 4 150 3 575 3 706
Övrig omsättning - - 4 - - - - - - 14
Rörelseresultat (EBIT) 158 491 710 125 305 -41 -51 274 99 231
Resultat efter finansnetto 114 434 637 42 203 -114 -118 198 13 152
Årets resultat 34 201 637 42 203 -114 -118 198 13 152
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 515 414 443 259 136 229 286 386 247 108
Omsättningstillgångar 1 209 1 283 1 470 1 048 1 170 806 529 759 487 421
Tillgångar 1 724 1 697 1 913 1 307 1 306 1 035 815 1 145 734 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 479 445 244 -393 -436 -639 -525 -407 -605 -618
Obeskattade reserver 217 161 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 17 134 429 360 426 111 160 239 287
Kortfristiga skulder 1 028 1 075 1 536 1 272 1 381 1 247 1 229 1 393 1 100 860
Skulder och eget kapital 1 724 1 697 1 913 1 307 1 306 1 035 815 1 145 734 529
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 486 563 684 940 818 66 528 473 479 401
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 061 1 730 1 953 2 138 1 514 1 004 1 367 1 145 1 195 1 043
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 898 801 904 960 859 530 868 775 676 665
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 586 6 599 6 773 7 289 6 260 3 412 4 405 4 150 3 575 3 720
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 10 10 8 8 9 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 823 825 846 729 626 427 551 461 511 618
Personalkostnader per anställd (tkr) 439 402 447 415 327 213 345 262 312 360
Rörelseresultat, EBITDA 297 606 821 223 398 50 51 349 150 279
Nettoomsättningförändring -0,20% -2,51% -7,13% 16,44% 83,47% -22,54% 6,14% 16,08% -3,53% -%
Du Pont-modellen 9,16% 28,93% 37,11% 9,56% 23,35% -3,96% -6,26% 23,93% 13,49% 43,86%
Vinstmarginal 2,40% 7,44% 10,49% 1,71% 4,87% -1,20% -1,16% 6,60% 2,77% 6,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,75% 3,15% -0,98% -3,07% -3,37% -12,92% -15,89% -15,28% -17,15% -11,85%
Soliditet 37,60% 33,62% 12,75% -30,07% -33,38% -61,74% -64,42% -35,55% -82,43% -116,82%
Kassalikviditet 115,66% 117,67% 94,40% 80,82% 83,20% 62,87% 40,60% 52,55% 41,55% 45,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...