Visa allt om Halmstad Snickarteam AB
Visa allt om Halmstad Snickarteam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 118 1 190 888 1 507 7 484 7 128 6 359 8 345 7 433 4 479
Övrig omsättning 406 342 206 204 317 101 187 98 103 14
Rörelseresultat (EBIT) 156 -66 53 116 328 206 -96 196 449 57
Resultat efter finansnetto 148 17 17 71 291 176 -167 138 371 38
Årets resultat 61 13 31 129 126 129 -106 37 246 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 229 89 56 95 261 353 346 364 193 133
Omsättningstillgångar 2 287 658 888 1 119 1 896 1 302 1 048 2 343 1 412 1 144
Tillgångar 2 516 747 944 1 214 2 157 1 654 1 394 2 707 1 605 1 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 459 398 385 498 369 244 115 221 384 137
Obeskattade reserver 130 62 63 87 146 26 0 61 0 0
Avsättningar (tkr) 16 16 16 16 158 158 131 179 130 83
Långfristiga skulder 0 0 150 350 140 0 92 396 0 0
Kortfristiga skulder 1 911 270 330 262 1 344 1 226 1 056 1 850 1 091 1 056
Skulder och eget kapital 2 516 747 944 1 214 2 157 1 654 1 394 2 707 1 605 1 277
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 197 258 555 500 334
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 2 263 748 392 34 1 109 1 812 2 059 1 803 1 407 733
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 791 256 139 11 370 854 1 046 938 857 525
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
Omsättning 7 524 1 532 1 094 1 711 7 801 7 229 6 546 8 443 7 536 4 493
Nyckeltal
Antal anställda 7 3 2 1 4 8 9 9 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 017 397 444 1 507 1 871 891 707 927 929 896
Personalkostnader per anställd (tkr) 443 337 267 45 381 365 378 386 359 333
Rörelseresultat, EBITDA 177 -58 62 140 357 274 -34 240 459 79
Nettoomsättningförändring 498,15% 34,01% -41,07% -79,86% 4,99% 12,09% -23,80% 12,27% 65,95% -%
Du Pont-modellen 6,20% 3,75% 5,61% 9,64% 15,25% 12,45% -9,25% 5,73% 24,30% 3,60%
Vinstmarginal 2,19% 2,35% 5,97% 7,76% 4,40% 2,89% -2,03% 1,86% 5,25% 1,03%
Bruttovinstmarginal 43,80% 59,41% 49,10% -0,27% 29,33% 54,64% 64,33% 56,74% 54,85% 52,11%
Rörelsekapital/omsättning 5,28% 32,61% 62,84% 56,87% 7,38% 1,07% -0,13% 5,91% 4,32% 1,96%
Soliditet 22,27% 59,75% 45,99% 46,30% 22,10% 15,91% 8,25% 9,79% 23,93% 10,73%
Kassalikviditet 100,47% 243,70% 269,09% 427,10% 141,07% 106,20% 99,24% 126,65% 129,42% 108,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...