Visa allt om Korsberga Svets & Montage AB
Visa allt om Korsberga Svets & Montage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 109 090 82 458 67 117 57 695 58 426 50 028 39 336 39 294 29 847 27 200
Övrig omsättning 18 - 18 127 85 - 15 96 159 23
Rörelseresultat (EBIT) 7 538 2 879 3 172 946 3 486 3 670 3 801 5 893 3 816 1 861
Resultat efter finansnetto 7 678 3 045 3 316 1 273 3 665 3 726 3 928 6 028 3 823 1 826
Årets resultat 4 479 2 227 2 283 293 1 779 1 908 2 140 3 133 2 066 859
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 010 11 219 8 214 9 286 6 439 5 028 3 134 3 224 1 010 889
Omsättningstillgångar 29 252 26 359 24 529 19 868 22 355 19 114 16 815 12 904 9 865 5 288
Tillgångar 42 261 37 578 32 743 29 154 28 794 24 142 19 949 16 128 10 875 6 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 125 18 646 16 419 14 031 13 737 12 185 9 277 7 187 4 054 1 988
Obeskattade reserver 9 100 7 188 7 026 6 659 6 786 5 581 4 482 3 461 1 854 907
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 318 326 333 339 345 350 355 309 296 390
Kortfristiga skulder 9 717 11 418 8 966 8 126 7 926 6 026 5 835 5 171 4 671 2 892
Skulder och eget kapital 42 261 37 578 32 743 29 154 28 794 24 142 19 949 16 128 10 875 6 177
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 390 380 349 382 475
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 699 7 352 6 436 5 907 5 037 3 838 2 938 2 738 1 698 2 018
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 870 2 641 2 309 2 130 1 774 1 558 1 246 1 212 829 909
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 0 0 50 0 0
Omsättning 109 108 82 458 67 135 57 822 58 511 50 028 39 351 39 390 30 006 27 223
Nyckeltal
Antal anställda 22 21 19 18 17 15 12 11 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 959 3 927 3 532 3 205 3 437 3 335 3 278 3 572 3 731 3 886
Personalkostnader per anställd (tkr) 486 480 467 452 406 389 385 397 369 487
Rörelseresultat, EBITDA 8 667 3 639 3 911 1 755 4 158 4 195 4 202 6 215 4 082 2 104
Nettoomsättningförändring 32,30% 22,86% 16,33% -1,25% 16,79% 27,18% 0,11% 31,65% 9,73% -%
Du Pont-modellen 18,18% 8,13% 10,14% 4,37% 12,73% 15,44% 19,88% 38,18% 35,17% 30,13%
Vinstmarginal 7,04% 3,70% 4,95% 2,21% 6,27% 7,45% 10,08% 15,67% 12,82% 6,84%
Bruttovinstmarginal 23,33% 21,72% 25,29% 24,41% 25,04% 26,45% 26,99% 31,47% 26,07% 25,20%
Rörelsekapital/omsättning 17,91% 18,12% 23,19% 20,35% 24,70% 26,16% 27,91% 19,68% 17,40% 8,81%
Soliditet 71,52% 64,54% 66,88% 64,96% 65,08% 67,51% 63,06% 60,01% 49,55% 42,76%
Kassalikviditet 206,69% 151,70% 159,38% 140,95% 191,03% 204,08% 189,61% 178,28% 149,84% 100,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...