Visa allt om AB Stafsjö Bruk
Visa allt om AB Stafsjö Bruk

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 1 770 - 324 -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -37 -17 -7 -3 -58 1 540 -45 -124 -50
Resultat efter finansnetto -7 -37 -17 -6 -1 -58 1 540 -41 -123 -50
Årets resultat 0 0 -13 16 -1 -43 1 135 -29 -89 -36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 130 130 130 130 130 130 130 130 53 53
Omsättningstillgångar 49 49 49 71 165 158 1 645 65 392 76
Tillgångar 179 179 179 202 295 288 1 776 195 445 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 180 180 180 102 103 103 103 101 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 21 194 185 1 673 93 345 29
Skulder och eget kapital 179 179 179 202 295 288 1 776 195 445 129
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 1 770 0 324 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -37 -17 -7 -3 -58 1 540 -45 -124 -50
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,56% 100,56% 100,56% 89,11% 34,58% 35,76% 5,80% 52,82% 22,70% 78,29%
Kassalikviditet -% -% -% 338,10% 85,05% 85,41% 98,33% 69,89% 113,62% 262,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...