Visa allt om Lennart Malm Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 504 1 799 2 030 1 660 1 171 1 857 1 572 1 888 1 742 1 635
Övrig omsättning - - - - 119 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 327 651 839 309 525 516 472 573 673 704
Resultat efter finansnetto 406 716 954 464 553 474 590 673 752 735
Årets resultat 312 416 1 093 292 703 299 383 429 503 410
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 186 266 0 0 5 81 141 201 266 20
Omsättningstillgångar 7 447 7 063 6 494 5 744 5 570 5 254 4 777 4 431 4 029 3 677
Tillgångar 7 633 7 329 6 494 5 744 5 575 5 335 4 918 4 632 4 295 3 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 890 4 902 4 811 3 858 3 706 3 133 2 964 2 703 2 400 2 091
Obeskattade reserver 625 620 440 890 795 1 220 1 180 1 120 1 060 1 020
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 659 1 280 745 483 596 648 512 467 494 294
Kortfristiga skulder 460 527 498 513 478 334 262 342 340 292
Skulder och eget kapital 7 633 7 329 6 494 5 744 5 575 5 335 4 918 4 632 4 295 3 697
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 375 441 453 418 447 400
Varav tantiem till styrelse & VD 200 200 200 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 372 404 633 722 12 17 27 25 7 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 200 - - - - - -
Sociala kostnader 187 187 192 220 142 279 271 275 200 176
Utdelning till aktieägare 300 325 325 140 140 130 130 122 115 194
Omsättning 1 504 1 799 2 030 1 660 1 290 1 857 1 572 1 888 1 742 1 635
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 504 1 799 2 030 1 660 1 171 1 857 1 572 1 888 1 742 1 635
Personalkostnader per anställd (tkr) 845 841 921 993 566 808 821 771 720 635
Rörelseresultat, EBITDA 407 765 839 314 530 576 532 659 787 713
Nettoomsättningförändring -16,40% -11,38% 22,29% 41,76% -36,94% 18,13% -16,74% 8,38% 6,54% -%
Du Pont-modellen 5,38% 9,81% 14,88% 8,15% 10,78% 9,95% 12,16% 14,75% 17,67% 20,10%
Vinstmarginal 27,33% 39,97% 47,59% 28,19% 51,32% 28,59% 38,04% 36,18% 43,57% 45,44%
Bruttovinstmarginal 97,47% 95,39% 92,51% 83,01% 93,60% 84,01% 95,17% 91,42% 92,02% 93,88%
Rörelsekapital/omsättning 464,56% 363,31% 295,37% 315,12% 434,84% 264,94% 287,21% 216,58% 211,77% 207,03%
Soliditet 70,45% 73,48% 79,37% 78,59% 76,99% 75,58% 77,95% 75,76% 73,65% 76,42%
Kassalikviditet 1 618,91% 1 340,23% 1 304,02% 1 119,69% 1 165,27% 1 573,05% 1 823,28% 1 295,61% 1 185,00% 1 259,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...