Visa allt om Lensjöns Byggservice Aktiebolag
Visa allt om Lensjöns Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 535 1 145 1 262 1 325 1 443 1 985 1 221 1 424 1 881 1 176
Övrig omsättning - - 126 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 21 104 96 148 -122 18 -13 -54 302 45
Resultat efter finansnetto 18 102 94 145 -125 15 -16 -58 294 41
Årets resultat 13 57 50 106 -61 13 -16 0 157 29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Omsättningstillgångar 661 570 554 487 605 937 407 429 772 481
Tillgångar 661 570 554 487 605 937 407 429 772 483
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 352 389 382 332 226 287 274 290 340 183
Obeskattade reserver 73 73 48 22 0 64 64 64 124 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 235 108 124 133 379 586 69 75 308 250
Skulder och eget kapital 661 570 554 487 605 937 407 429 772 483
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 355 295 - 309 316 399 233 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 328 313 0 14 388 0 6 53 283 203
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 184 178 186 165 57 187 182 183 221 199
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0
Omsättning 1 535 1 145 1 388 1 325 1 443 1 985 1 221 1 424 1 881 1 176
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 535 1 145 631 663 1 443 1 985 1 221 712 941 588
Personalkostnader per anställd (tkr) 572 551 289 288 647 574 622 319 435 365
Rörelseresultat, EBITDA 21 104 96 148 -122 18 -13 -54 304 52
Nettoomsättningförändring 34,06% -9,27% -4,75% -8,18% -27,30% 62,57% -14,26% -24,30% 59,95% -%
Du Pont-modellen 3,18% 18,25% 17,33% 30,39% -20,17% 1,92% -2,95% -12,59% 39,12% 9,32%
Vinstmarginal 1,37% 9,08% 7,61% 11,17% -8,45% 0,91% -0,98% -3,79% 16,06% 3,83%
Bruttovinstmarginal 63,32% 85,24% 71,95% 77,96% 59,60% 45,94% 100,00% 64,61% 82,62% 86,82%
Rörelsekapital/omsättning 27,75% 40,35% 34,07% 26,72% 15,66% 17,68% 27,68% 24,86% 24,67% 19,64%
Soliditet 61,87% 78,24% 75,71% 71,50% 37,36% 35,66% 78,91% 78,34% 55,61% 45,34%
Kassalikviditet 281,28% 527,78% 446,77% 366,17% 159,63% 159,90% 589,86% 568,00% 248,70% 170,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...