Visa allt om Consultab i Norrland AB
Visa allt om Consultab i Norrland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 372 4 750 4 329 4 320 5 287 6 202 8 703 7 614 5 833 4 440
Övrig omsättning 2 026 929 185 189 48 1 689 415 70 10 235
Rörelseresultat (EBIT) 863 1 109 -261 -756 -366 1 403 1 262 822 616 567
Resultat efter finansnetto 855 1 077 -268 -806 -424 1 332 1 185 674 530 496
Årets resultat 1 505 454 22 25 48 180 347 264 189 248
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 576 2 397 1 869 2 008 3 390 4 147 4 455 4 100 2 765 2 061
Omsättningstillgångar 3 302 3 340 2 085 2 739 2 842 3 049 3 031 2 349 2 313 1 522
Tillgångar 4 877 5 738 3 955 4 747 6 233 7 195 7 486 6 449 5 078 3 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 988 1 883 1 428 1 407 1 382 1 453 1 394 1 138 963 839
Obeskattade reserver 980 2 056 1 566 1 900 2 750 3 250 2 170 1 470 1 170 920
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 650 0 225 655 1 291 1 927 1 917 1 149 900
Kortfristiga skulder 910 1 149 960 1 216 1 445 1 200 1 995 1 924 1 795 924
Skulder och eget kapital 4 877 5 738 3 955 4 747 6 233 7 195 7 486 6 449 5 078 3 583
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 195 352 353 325 283
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 625 1 258 1 289 1 107 1 328 1 451 1 636 1 111 1 084 775
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 150 374 432 337 425 602 632 522 528 374
Utdelning till aktieägare 0 400 0 0 0 120 120 91 89 65
Omsättning 3 398 5 679 4 514 4 509 5 335 7 891 9 118 7 684 5 843 4 675
Nyckeltal
Antal anställda 1 4 5 4 4 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 372 1 188 866 1 080 1 322 1 240 1 741 1 523 1 167 1 110
Personalkostnader per anställd (tkr) 789 438 347 381 459 453 530 402 390 357
Rörelseresultat, EBITDA 945 1 577 353 -78 558 2 267 2 074 1 653 1 175 985
Nettoomsättningförändring -71,12% 9,73% 0,21% -18,29% -14,75% -28,74% 14,30% 30,53% 31,37% -%
Du Pont-modellen 17,70% 19,38% -6,42% -15,55% -5,63% 19,50% 16,95% 13,01% 12,35% 15,85%
Vinstmarginal 62,90% 23,41% -5,87% -17,08% -6,64% 22,62% 14,58% 11,02% 10,75% 12,79%
Bruttovinstmarginal 22,59% 60,72% 56,96% 40,93% 56,42% 58,30% 60,86% 56,19% 64,80% 61,37%
Rörelsekapital/omsättning 174,34% 46,13% 25,99% 35,25% 26,42% 29,81% 11,90% 5,58% 8,88% 13,47%
Soliditet 76,94% 60,76% 66,99% 59,14% 54,69% 53,49% 39,99% 34,06% 35,55% 41,90%
Kassalikviditet 362,86% 290,69% 217,19% 225,25% 196,68% 254,08% 151,93% 122,09% 128,86% 164,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...