Visa allt om Hedern Fastigheter 103 AB
Visa allt om Hedern Fastigheter 103 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 573 3 672 3 760 3 460 3 443 3 481 3 411 3 885 3 235 2 965
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 912 1 776 1 956 1 632 1 724 1 976 2 204 2 295 1 702 1 290
Resultat efter finansnetto 1 669 1 382 1 470 1 058 977 1 635 1 841 1 550 1 031 742
Årets resultat 1 387 16 1 98 62 4 1 009 831 557 129
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 718 14 626 15 011 15 483 15 645 15 826 16 160 16 495 16 829 17 163
Omsättningstillgångar 7 300 5 812 6 042 5 587 5 684 7 038 6 113 448 805 395
Tillgångar 22 017 20 438 21 053 21 070 21 329 22 864 22 273 16 943 17 634 17 558
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 897 2 511 2 470 2 469 2 371 2 308 3 105 2 096 1 265 708
Obeskattade reserver 660 554 896 1 131 1 188 1 413 1 396 931 541 286
Avsättningar (tkr) 6 7 24 53 40 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 553 15 950 16 347 16 744 16 041 17 784 16 469 12 754 14 569 15 704
Kortfristiga skulder 1 901 1 416 1 316 673 1 689 1 359 1 304 1 162 1 260 861
Skulder och eget kapital 22 017 20 438 21 053 21 070 21 329 22 864 22 273 16 943 17 634 17 558
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 200 0 0 0 0 0 800 0 0 0
Omsättning 3 573 3 672 3 760 3 460 3 443 3 481 3 411 3 885 3 235 2 965
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 255 2 192 2 428 2 104 2 083 2 310 2 204 2 629 2 037 1 624
Nettoomsättningförändring -2,70% -2,34% 8,67% 0,49% -1,09% 2,05% -12,20% 20,09% 9,11% -%
Du Pont-modellen 8,69% 8,70% 9,30% 7,75% 8,10% 8,75% 9,91% 13,64% 9,69% 7,37%
Vinstmarginal 53,57% 48,42% 52,07% 47,17% 50,16% 57,48% 64,73% 59,49% 52,80% 43,64%
Bruttovinstmarginal 54,86% 49,95% 53,96% 49,08% 51,23% 57,94% 65,08% 59,51% 53,42% 43,81%
Rörelsekapital/omsättning 151,11% 119,72% 125,69% 142,02% 116,03% 163,14% 140,99% -18,38% -14,06% -15,72%
Soliditet 20,04% 14,40% 15,05% 15,67% 15,22% 14,65% 18,56% 16,33% 9,38% 5,21%
Kassalikviditet 384,01% 410,45% 459,12% 830,16% 336,53% 517,88% 468,79% 38,55% 63,89% 45,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...