Visa allt om Växjö Cityfastigheter AB
Visa allt om Växjö Cityfastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 194 2 209 2 222 2 211 2 227 2 392 2 447 2 366 2 042 1 420
Övrig omsättning - - - - - 94 - 10 13 -
Rörelseresultat (EBIT) 952 986 960 996 799 961 1 226 1 146 967 642
Resultat efter finansnetto 853 863 812 795 584 827 1 047 686 540 273
Årets resultat 677 582 484 435 315 397 579 433 540 273
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 452 12 692 11 572 10 475 10 681 10 752 10 742 10 678 10 896 10 908
Omsättningstillgångar 346 306 355 425 567 386 275 402 381 201
Tillgångar 12 798 12 998 11 927 10 900 11 247 11 138 11 016 11 080 11 277 11 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 076 4 399 3 818 3 334 2 899 2 583 2 186 1 608 1 175 635
Obeskattade reserver 1 315 1 332 1 221 1 033 831 679 397 137 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 662 6 493 6 132 5 739 6 558 6 884 7 622 8 352 9 347 9 920
Kortfristiga skulder 745 773 758 794 960 992 811 984 756 555
Skulder och eget kapital 12 798 12 998 11 927 10 900 11 247 11 138 11 016 11 080 11 277 11 110
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 215 0 0 54 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 10 - 0 0 220 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 - 11 9 70 68 0 18 30 5
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 194 2 209 2 222 2 211 2 227 2 486 2 447 2 376 2 055 1 420
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 194 - 2 222 2 211 2 227 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 11 - 11 9 290 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 238 1 299 1 253 1 301 1 111 1 220 1 455 1 375 1 184 827
Nettoomsättningförändring -0,68% -0,59% 0,50% -0,72% -6,90% -2,25% 3,42% 15,87% 43,80% -%
Du Pont-modellen 7,44% 7,59% 8,05% 9,16% 7,10% 8,63% 11,13% 10,34% 8,58% 5,78%
Vinstmarginal 43,39% 44,68% 43,20% 45,14% 35,88% 40,18% 50,10% 48,44% 47,40% 45,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -18,19% -21,14% -18,14% -16,69% -17,65% -25,33% -21,90% -24,60% -18,36% -24,93%
Soliditet 47,68% 41,84% 40,00% 37,57% 31,22% 27,68% 22,50% 15,40% 10,42% 5,72%
Kassalikviditet 46,44% 39,59% 46,83% 53,53% 59,06% 38,91% 33,91% 40,85% 50,40% 36,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...