Visa allt om AAAAA Nordic AB
Visa allt om AAAAA Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 64 266 65 255 64 542 60 328 81 893 89 822 68 421 65 372 61 231 34 165
Övrig omsättning 958 1 160 555 846 654 2 167 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 790 1 092 406 75 3 111 5 646 2 605 3 202 4 300 1 576
Resultat efter finansnetto 817 1 623 476 162 3 222 5 772 2 635 3 389 4 750 1 776
Årets resultat 898 1 440 922 754 1 834 3 411 1 528 1 825 2 559 954
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 040 11 402 11 855 12 374 12 978 12 344 5 924 5 546 5 668 5 616
Omsättningstillgångar 14 145 17 386 16 767 14 755 16 525 18 861 23 420 19 114 18 752 8 743
Tillgångar 25 186 28 788 28 623 27 129 29 502 31 205 29 344 24 661 24 419 14 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 180 18 037 16 897 15 975 15 421 13 887 12 012 10 684 9 059 3 970
Obeskattade reserver 4 602 4 960 5 212 5 963 6 870 6 292 5 215 4 730 3 952 1 731
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 330
Kortfristiga skulder 6 404 5 791 6 514 5 191 7 211 11 026 12 118 9 247 11 409 5 328
Skulder och eget kapital 25 186 28 788 28 623 27 129 29 502 31 205 29 344 24 661 24 419 14 359
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 1 476 1 449 1 414 1 407 1 308 1 229 1 315 1 203 1 112
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 5 891 4 324 4 013 4 303 4 386 4 364 4 148 4 454 3 506 1 816
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 312 2 283 2 058 2 205 2 165 2 086 2 121 2 341 2 039 1 209
Utdelning till aktieägare 100 300 300 0 200 300 0 200 200 40
Omsättning 65 224 66 415 65 097 61 174 82 547 91 989 68 421 65 372 61 231 34 165
Nyckeltal
Antal anställda 11 12 12 12 13 12 12 12 11 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 842 5 438 5 379 5 027 6 299 7 485 5 702 5 448 5 566 4 881
Personalkostnader per anställd (tkr) 757 684 637 661 623 656 636 694 630 591
Rörelseresultat, EBITDA 1 468 1 859 1 239 855 3 735 6 104 3 130 3 652 4 691 1 853
Nettoomsättningförändring -1,52% 1,10% 6,99% -26,33% -8,83% 31,28% 4,66% 6,76% -% -%
Du Pont-modellen 3,25% 5,64% 1,67% 0,60% 10,92% 18,51% 11,66% 13,74% 19,46% 13,08%
Vinstmarginal 1,27% 2,49% 0,74% 0,27% 3,93% 6,43% 5,00% 5,18% 7,76% 5,50%
Bruttovinstmarginal 18,57% 19,56% 18,61% 19,04% 18,75% 18,19% 19,37% 22,15% 23,07% 23,60%
Rörelsekapital/omsättning 12,05% 17,77% 15,89% 15,85% 11,37% 8,72% 16,52% 15,09% 11,99% 10,00%
Soliditet 70,55% 76,09% 73,24% 75,08% 69,43% 59,36% 54,03% 57,13% 48,75% 36,33%
Kassalikviditet 188,37% 254,62% 229,23% 258,76% 195,23% 148,46% 178,11% 184,91% 149,84% 138,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...