Visa allt om Calle Löfqvists Åkeri AB
Visa allt om Calle Löfqvists Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 788 37 718 29 473 25 235 26 283 24 756 20 368 22 427 18 172 10 075
Övrig omsättning 49 527 48 615 177 - 26 110 263 45
Rörelseresultat (EBIT) 88 1 241 681 -298 897 1 426 1 046 810 -25 1 071
Resultat efter finansnetto -139 940 415 -730 391 1 159 755 -44 -643 928
Årets resultat 1 2 0 1 15 1 1 1 -10 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 531 11 321 7 674 9 619 11 516 11 165 9 568 11 999 13 009 5 333
Omsättningstillgångar 6 537 6 476 6 137 3 830 4 325 4 411 3 258 2 751 2 627 1 474
Tillgångar 19 068 17 797 13 811 13 448 15 842 15 576 12 826 14 751 15 636 6 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 119 117 117 117 102 108 108 106 116
Obeskattade reserver 3 228 3 375 2 444 2 035 2 775 2 415 1 263 526 591 1 225
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 153 5 631 3 480 5 033 5 723 6 416 5 763 7 969 9 594 3 678
Kortfristiga skulder 8 567 8 672 7 771 6 263 7 227 6 644 5 691 6 149 5 344 1 788
Skulder och eget kapital 19 068 17 797 13 811 13 448 15 842 15 576 12 826 14 751 15 636 6 806
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 192 192 192 160 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 658 12 343 9 409 8 734 9 012 7 932 6 413 7 069 6 387 2 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 737 4 501 3 395 2 962 3 061 2 833 2 342 2 748 2 144 1 036
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 837 38 245 29 521 25 850 26 460 24 756 20 394 22 537 18 435 10 120
Nyckeltal
Antal anställda 42 40 33 31 32 30 30 47 28 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 876 943 893 814 821 825 679 477 649 1 008
Personalkostnader per anställd (tkr) 449 448 407 391 383 383 319 229 344 411
Rörelseresultat, EBITDA 2 860 3 941 3 707 2 853 3 922 3 716 3 348 3 147 1 821 1 772
Nettoomsättningförändring -2,47% 27,97% 16,79% -3,99% 6,17% 21,54% -9,18% 23,42% 80,37% -%
Du Pont-modellen 0,57% 7,07% 5,06% -2,14% 5,71% 9,21% 8,19% 5,49% -0,15% 15,74%
Vinstmarginal 0,29% 3,34% 2,37% -1,14% 3,44% 5,79% 5,16% 3,61% -0,13% 10,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,52% -5,82% -5,54% -9,64% -11,04% -9,02% -11,95% -15,15% -14,95% -3,12%
Soliditet 13,83% 15,46% 14,65% 12,02% 13,65% 12,08% 8,10% 3,30% 3,40% 14,66%
Kassalikviditet 76,30% 74,68% 78,97% 61,15% 59,85% 66,39% 57,25% 44,74% 49,16% 82,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...