Visa allt om Stefan Pålsson Aktiebolag
Visa allt om Stefan Pålsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 100 20 866 18 969 16 486 13 973 12 672 12 665 13 317 13 391 11 692
Övrig omsättning 751 615 556 331 72 46 163 157 332 268
Rörelseresultat (EBIT) 1 963 1 189 327 1 381 1 730 1 082 381 358 99 -118
Resultat efter finansnetto 1 878 1 103 269 1 287 1 636 969 253 163 -128 -300
Årets resultat 939 516 88 697 818 519 155 123 -36 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 385 3 380 2 795 3 060 2 997 3 102 3 294 3 400 3 569 3 783
Omsättningstillgångar 5 846 5 838 4 722 4 716 3 407 2 389 1 915 1 779 2 330 2 872
Tillgångar 10 231 9 219 7 516 7 776 6 404 5 492 5 209 5 179 5 900 6 654
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 745 1 806 1 790 2 042 1 844 1 557 1 158 1 003 880 916
Obeskattade reserver 2 200 1 529 1 096 987 658 251 0 0 0 92
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 114 1 654 919 1 159 1 399 1 639 1 879 2 219 2 419 2 459
Kortfristiga skulder 4 172 4 230 3 712 3 588 2 503 2 046 2 172 1 957 2 601 3 187
Skulder och eget kapital 10 231 9 219 7 516 7 776 6 404 5 492 5 209 5 179 5 900 6 654
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 355 345 477 399 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 394 4 146 3 915 - 2 357 1 613 1 857 1 616 1 415 1 265
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 269 1 478 1 424 - 865 652 736 774 668 514
Utdelning till aktieägare 0 0 500 140 500 200 120 0 0 0
Omsättning 20 851 21 481 19 525 16 817 14 045 12 718 12 828 13 474 13 723 11 960
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 12 10 8 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 675 1 739 1 581 1 649 1 747 1 810 1 809 1 902 1 913 1 670
Personalkostnader per anställd (tkr) 361 435 456 413 408 384 422 411 366 285
Rörelseresultat, EBITDA 2 539 1 539 639 1 711 1 969 1 306 600 575 334 301
Nettoomsättningförändring -3,67% 10,00% 15,06% 17,98% 10,27% 0,06% -4,90% -0,55% 14,53% -%
Du Pont-modellen 19,24% 12,94% 4,39% 17,76% 27,14% 19,74% 7,31% 6,91% 1,68% -1,77%
Vinstmarginal 9,79% 5,72% 1,74% 8,38% 12,44% 8,55% 3,01% 2,69% 0,74% -1,01%
Bruttovinstmarginal 43,27% 45,56% 47,00% 49,91% 54,99% 45,45% 45,85% 41,73% 42,57% 37,81%
Rörelsekapital/omsättning 8,33% 7,71% 5,32% 6,84% 6,47% 2,71% -2,03% -1,34% -2,02% -2,69%
Soliditet 43,60% 32,53% 35,19% 35,61% 36,37% 31,72% 22,23% 19,37% 14,92% 14,76%
Kassalikviditet 107,74% 107,68% 68,29% 98,80% 108,99% 94,77% 64,83% 59,89% 72,28% 69,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...