Visa allt om Skansporten Fastighetsförvaltning AB
Visa allt om Skansporten Fastighetsförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 975 24 744 24 449 24 599 24 767 23 899 22 857 21 838 20 549 20 127
Övrig omsättning 331 482 452 523 493 72 187 767 144 163
Rörelseresultat (EBIT) 8 586 5 696 3 564 7 298 169 -5 119 5 292 5 858 4 569 6 003
Resultat efter finansnetto 7 957 5 111 2 671 5 785 -717 -6 043 2 427 2 902 1 367 3 518
Årets resultat 14 085 4 613 1 914 5 785 -670 -6 003 37 1 486 2 672 2 321
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 892 99 097 83 051 76 445 83 893 85 452 86 480 89 514 81 542 81 943
Omsättningstillgångar 6 989 3 067 6 033 10 440 2 406 3 473 9 545 10 238 15 310 13 094
Tillgångar 146 881 102 164 89 084 86 885 86 299 88 925 96 024 99 752 96 851 95 037
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 941 23 856 19 843 18 229 12 444 13 114 19 157 19 120 17 634 14 961
Obeskattade reserver 0 456 456 0 0 47 88 804 0 2 500
Avsättningar (tkr) 4 496 498 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 83 525 57 875 56 785 58 353 61 617 63 534 66 812 73 901 73 417 73 299
Kortfristiga skulder 20 920 19 480 12 001 10 303 12 239 12 230 9 968 5 927 5 800 4 276
Skulder och eget kapital 146 881 102 164 89 084 86 885 86 299 88 925 96 024 99 752 96 851 95 037
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 320 117 474 150 149 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 515 2 444 2 460 1 950 1 173 996 1 254 1 129 1 151 943
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 860 835 843 794 589 459 619 480 469 376
Utdelning till aktieägare 0 0 600 300 0 0 40 0 0 0
Omsättning 26 306 25 226 24 901 25 122 25 260 23 971 23 044 22 605 20 693 20 290
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 5 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 711 3 535 3 493 3 514 3 538 4 780 3 810 3 120 2 936 2 875
Personalkostnader per anställd (tkr) 484 476 479 436 330 320 395 253 260 220
Rörelseresultat, EBITDA 10 368 7 182 5 116 8 855 1 856 -3 455 6 952 7 513 6 220 7 651
Nettoomsättningförändring 4,97% 1,21% -0,61% -0,68% 3,63% 4,56% 4,67% 6,27% 2,10% -%
Du Pont-modellen 5,93% 5,93% 4,61% 8,61% 1,09% -5,62% 6,03% 6,28% 5,15% 6,57%
Vinstmarginal 33,51% 24,48% 16,81% 30,40% 3,78% -20,92% 25,33% 28,69% 24,27% 31,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -53,63% -66,33% -24,41% 0,56% -39,70% -36,64% -1,85% 19,74% 46,28% 43,81%
Soliditet 25,83% 23,70% 22,67% 20,98% 14,42% 14,79% 20,02% 19,75% 18,21% 17,64%
Kassalikviditet 33,41% 15,74% 50,27% 101,33% 19,66% 28,40% 95,76% 172,73% 263,97% 304,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...