Visa allt om AD Design Birgitta Asplund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 888 1 810 2 008 1 534 1 853 1 575 1 850 2 143 3 845 1 509
Övrig omsättning 31 - 124 30 - - - 81 - -
Rörelseresultat (EBIT) 219 130 364 36 137 65 -51 136 528 25
Resultat efter finansnetto 217 129 362 37 135 65 -45 146 523 17
Årets resultat 164 98 263 23 94 55 -45 96 384 17
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 49
Omsättningstillgångar 994 865 811 472 491 497 515 766 1 177 410
Tillgångar 994 865 811 472 491 497 515 766 1 180 459
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 606 542 494 231 278 255 200 345 483 99
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 5 48
Kortfristiga skulder 387 322 316 241 212 243 315 421 691 311
Skulder och eget kapital 994 865 811 472 491 497 515 766 1 180 459
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 372 372 397 279 354 287 343 411 475 313
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 311 313 278 282 276 276 274 291 303 240
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 57 308 280 273 267 243 329 369 334 234
Utdelning till aktieägare 100 100 50 0 70 70 0 100 235 0
Omsättning 1 919 1 810 2 132 1 564 1 853 1 575 1 850 2 224 3 845 1 509
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 944 905 1 004 767 927 788 925 1 072 1 923 755
Personalkostnader per anställd (tkr) 529 514 504 430 467 427 480 551 562 394
Rörelseresultat, EBITDA 219 130 364 36 137 65 -51 139 574 97
Nettoomsättningförändring 4,31% -9,86% 30,90% -17,22% 17,65% -14,86% -13,67% -44,27% 154,80% -%
Du Pont-modellen 22,03% 15,03% 44,88% 7,63% 27,90% 13,08% -7,96% 19,19% 44,83% 5,45%
Vinstmarginal 11,60% 7,18% 18,13% 2,35% 7,39% 4,13% -2,22% 6,86% 13,76% 1,66%
Bruttovinstmarginal 94,12% 91,88% 91,38% 87,48% 87,80% 88,95% 78,81% 77,88% 58,34% 80,12%
Rörelsekapital/omsättning 32,15% 30,00% 24,65% 15,06% 15,06% 16,13% 10,81% 16,10% 12,64% 6,56%
Soliditet 60,97% 62,66% 60,91% 48,94% 56,62% 51,31% 38,83% 45,04% 40,93% 21,57%
Kassalikviditet 256,85% 268,63% 256,65% 195,85% 231,60% 204,53% 163,49% 181,95% 170,33% 131,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...