Visa allt om AD Design Birgitta Asplund Aktiebolag
Visa allt om AD Design Birgitta Asplund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 913 1 888 1 810 2 008 1 534 1 853 1 575 1 850 2 143 3 845
Övrig omsättning - 31 - 124 30 - - - 81 -
Rörelseresultat (EBIT) 253 219 130 364 36 137 65 -51 136 528
Resultat efter finansnetto 252 217 129 362 37 135 65 -45 146 523
Årets resultat 192 164 98 263 23 94 55 -45 96 384
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 1 103 994 865 811 472 491 497 515 766 1 177
Tillgångar 1 103 994 865 811 472 491 497 515 766 1 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 699 606 542 494 231 278 255 200 345 483
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Kortfristiga skulder 405 387 322 316 241 212 243 315 421 691
Skulder och eget kapital 1 103 994 865 811 472 491 497 515 766 1 180
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 372 372 397 279 354 287 343 411 475
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 355 311 313 278 282 276 276 274 291 303
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 57 57 308 280 273 267 243 329 369 334
Utdelning till aktieägare 100 100 100 50 0 70 70 0 100 235
Omsättning 1 913 1 919 1 810 2 132 1 564 1 853 1 575 1 850 2 224 3 845
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 957 944 905 1 004 767 927 788 925 1 072 1 923
Personalkostnader per anställd (tkr) 535 529 514 504 430 467 427 480 551 562
Rörelseresultat, EBITDA 253 219 130 364 36 137 65 -51 139 574
Nettoomsättningförändring 1,32% 4,31% -9,86% 30,90% -17,22% 17,65% -14,86% -13,67% -44,27% -%
Du Pont-modellen 22,94% 22,03% 15,03% 44,88% 7,63% 27,90% 13,08% -7,96% 19,19% 44,83%
Vinstmarginal 13,23% 11,60% 7,18% 18,13% 2,35% 7,39% 4,13% -2,22% 6,86% 13,76%
Bruttovinstmarginal 95,30% 94,12% 91,88% 91,38% 87,48% 87,80% 88,95% 78,81% 77,88% 58,34%
Rörelsekapital/omsättning 36,49% 32,15% 30,00% 24,65% 15,06% 15,06% 16,13% 10,81% 16,10% 12,64%
Soliditet 63,37% 60,97% 62,66% 60,91% 48,94% 56,62% 51,31% 38,83% 45,04% 40,93%
Kassalikviditet 272,35% 256,85% 268,63% 256,65% 195,85% 231,60% 204,53% 163,49% 181,95% 170,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...