Visa allt om Gute Art & Design Aktiebolag
Visa allt om Gute Art & Design Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 258 17 978 18 757 18 405 20 880 20 962 17 087 21 637 24 132 21 216
Övrig omsättning 503 393 - 337 156 598 2 232 7 163 193
Rörelseresultat (EBIT) 1 195 773 530 1 043 1 423 2 078 320 1 053 1 158 907
Resultat efter finansnetto 615 363 100 1 231 1 008 1 793 31 631 799 591
Årets resultat 615 363 100 -499 -290 3 31 631 799 591
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 702 686 710 701 538 584 624 423 487 413
Omsättningstillgångar 2 922 9 269 9 607 11 045 10 373 9 211 8 905 7 866 10 568 9 283
Tillgångar 9 624 9 955 10 317 11 747 10 911 9 794 9 529 8 289 11 055 9 696
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 523 908 544 444 943 832 -669 -702 1 729 1 771
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 573 5 166 5 392 5 998 5 861 5 672 5 996 5 232 4 862 3 130
Kortfristiga skulder 5 530 3 882 4 382 5 306 4 108 3 290 4 204 3 759 4 465 4 795
Skulder och eget kapital 9 624 9 955 10 317 11 747 10 911 9 794 9 529 8 289 11 055 9 696
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 454 432 384 483 402
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 804 2 029 1 828 1 349 1 794 1 261 1 195 1 546 1 523 1 054
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 763 825 797 588 691 755 628 1 559 797 627
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 761 18 371 18 757 18 742 21 036 21 560 19 319 21 644 24 295 21 409
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 4 5 5 5 7 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 652 3 596 3 751 4 601 4 176 4 192 3 417 3 091 4 826 4 243
Personalkostnader per anställd (tkr) 583 581 535 490 517 505 482 478 685 513
Rörelseresultat, EBITDA 1 288 891 625 1 138 1 555 2 221 446 1 159 1 257 1 004
Nettoomsättningförändring 1,56% -4,15% 1,91% -11,85% -0,39% 22,68% -21,03% -10,34% 13,74% -%
Du Pont-modellen 10,27% 7,99% 5,50% 14,13% 13,23% 21,22% 3,64% 12,70% 10,56% 9,36%
Vinstmarginal 5,41% 4,42% 3,02% 9,02% 6,92% 9,91% 2,03% 4,87% 4,84% 4,28%
Bruttovinstmarginal 36,50% 36,68% 36,74% 34,35% 37,62% 36,11% 20,86% 37,43% 34,94% 31,99%
Rörelsekapital/omsättning -14,28% 29,96% 27,86% 31,18% 30,00% 28,25% 27,51% 18,98% 25,29% 21,15%
Soliditet 15,83% 9,12% 5,27% 3,78% 8,64% 8,49% -7,02% -8,47% 15,64% 18,27%
Kassalikviditet 27,94% 191,04% 163,46% 160,31% 196,40% 208,97% 163,99% 114,39% 141,55% 130,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...