Visa allt om Joseph Zorski Läkarpraktik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 359 771 1 339 1 562 1 500 1 590 1 704 1 818 1 805 1 915
Övrig omsättning - 1 820 - - - 11 - 79 - -
Rörelseresultat (EBIT) 207 1 097 20 124 46 38 -158 -27 -92 145
Resultat efter finansnetto 231 1 094 25 97 28 39 -155 24 -73 186
Årets resultat 134 656 9 76 16 25 -50 70 22 113
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 13 13 13 16 22 628 252 268
Omsättningstillgångar 1 365 1 717 461 680 942 1 305 1 362 1 263 1 599 1 611
Tillgångar 1 365 1 717 474 693 954 1 321 1 383 1 890 1 851 1 878
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 645 786 290 431 515 699 869 1 119 1 210 1 307
Obeskattade reserver 352 294 44 36 45 45 45 152 228 335
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 367 637 140 226 394 577 469 619 414 236
Skulder och eget kapital 1 365 1 717 474 693 954 1 321 1 383 1 890 1 851 1 878
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 180 40 182 196 280 364 312 371 345
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 55 535 416 393 297 393 376 359 351 348
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 283 210 266 254 328 400 492 470 415
Utdelning till aktieägare 160 275 160 150 160 200 195 200 160 120
Omsättning 359 2 591 1 339 1 562 1 500 1 601 1 704 1 897 1 805 1 915
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 180 257 446 521 500 530 568 606 602 638
Personalkostnader per anställd (tkr) 25 378 297 325 297 363 416 440 415 376
Rörelseresultat, EBITDA 207 1 097 20 124 49 44 -150 -8 -67 225
Nettoomsättningförändring -53,44% -42,42% -14,28% 4,13% -5,66% -6,69% -6,27% 0,72% -5,74% -%
Du Pont-modellen 16,92% 64,36% 8,44% 18,90% 6,81% 5,00% -7,01% 2,17% -3,89% 9,90%
Vinstmarginal 64,35% 143,32% 2,99% 8,39% 4,33% 4,15% -5,69% 2,26% -3,99% 9,71%
Bruttovinstmarginal 99,72% 98,05% 98,06% 97,76% 96,27% 98,68% 97,65% 98,07% 98,67% 97,91%
Rörelsekapital/omsättning 277,99% 140,08% 23,97% 29,07% 36,53% 45,79% 52,41% 35,42% 65,65% 71,80%
Soliditet 67,37% 59,13% 68,02% 66,02% 57,46% 55,43% 65,18% 65,00% 74,24% 82,44%
Kassalikviditet 371,93% 269,54% 329,29% 300,88% 239,09% 226,17% 290,41% 204,04% 386,23% 682,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...