Visa allt om Joseph Zorski Läkarpraktik AB
Visa allt om Joseph Zorski Läkarpraktik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 359 771 1 339 1 562 1 500 1 590 1 704 1 818 1 805
Övrig omsättning 38 - 1 820 - - - 11 - 79 -
Rörelseresultat (EBIT) -15 207 1 097 20 124 46 38 -158 -27 -92
Resultat efter finansnetto 4 231 1 094 25 97 28 39 -155 24 -73
Årets resultat 3 134 656 9 76 16 25 -50 70 22
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 13 13 13 16 22 628 252
Omsättningstillgångar 954 1 365 1 717 461 680 942 1 305 1 362 1 263 1 599
Tillgångar 954 1 365 1 717 474 693 954 1 321 1 383 1 890 1 851
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 489 645 786 290 431 515 699 869 1 119 1 210
Obeskattade reserver 352 352 294 44 36 45 45 45 152 228
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 114 367 637 140 226 394 577 469 619 414
Skulder och eget kapital 954 1 365 1 717 474 693 954 1 321 1 383 1 890 1 851
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 180 40 182 196 280 364 312 371
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 55 535 416 393 297 393 376 359 351
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 283 210 266 254 328 400 492 470
Utdelning till aktieägare 162 160 275 160 150 160 200 195 200 160
Omsättning 38 359 2 591 1 339 1 562 1 500 1 601 1 704 1 897 1 805
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 180 257 446 521 500 530 568 606 602
Personalkostnader per anställd (tkr) - 25 378 297 325 297 363 416 440 415
Rörelseresultat, EBITDA -15 207 1 097 20 124 49 44 -150 -8 -67
Nettoomsättningförändring -100,00% -53,44% -42,42% -14,28% 4,13% -5,66% -6,69% -6,27% 0,72% -%
Du Pont-modellen -% 16,92% 64,36% 8,44% 18,90% 6,81% 5,00% -7,01% 2,17% -3,89%
Vinstmarginal -% 64,35% 143,32% 2,99% 8,39% 4,33% 4,15% -5,69% 2,26% -3,99%
Bruttovinstmarginal -% 99,72% 98,05% 98,06% 97,76% 96,27% 98,68% 97,65% 98,07% 98,67%
Rörelsekapital/omsättning -% 277,99% 140,08% 23,97% 29,07% 36,53% 45,79% 52,41% 35,42% 65,65%
Soliditet 80,04% 67,37% 59,13% 68,02% 66,02% 57,46% 55,43% 65,18% 65,00% 74,24%
Kassalikviditet 836,84% 371,93% 269,54% 329,29% 300,88% 239,09% 226,17% 290,41% 204,04% 386,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...