Visa allt om Marklund Ahlén Konsult Aktiebolag
Visa allt om Marklund Ahlén Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 14 797 15 896 13 399 12 581 11 904 10 643 8 761 9 131 9 828 9 162
Övrig omsättning 81 289 34 - - - - - - 46
Rörelseresultat (EBIT) 3 707 4 619 2 846 1 931 2 354 1 555 938 677 1 781 920
Resultat efter finansnetto 3 880 4 582 2 836 1 892 2 256 1 403 820 593 1 683 824
Årets resultat 1 996 2 399 1 506 1 005 1 112 836 1 053 572 1 219 414
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 037 6 037 5 932 5 932 5 942 6 006 5 939 5 953 6 013 5 448
Omsättningstillgångar 5 322 7 006 4 573 4 558 4 214 4 168 3 437 3 425 3 571 3 559
Tillgångar 11 359 13 044 10 505 10 489 10 157 10 174 9 376 9 378 9 584 9 006
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 035 7 039 6 640 6 134 6 130 5 017 4 881 3 828 4 256 3 606
Obeskattade reserver 3 720 2 815 1 700 1 025 745 223 223 1 071 1 525 1 823
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Kortfristiga skulder 2 605 3 190 2 164 2 330 2 282 2 934 2 272 2 479 1 803 1 576
Skulder och eget kapital 11 359 13 044 10 505 10 489 10 157 10 174 9 376 9 378 9 584 9 006
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 1 077 1 035 1 088 1 208
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 370 4 488 3 493 3 494 3 293 3 188 1 623 1 648 1 744 1 362
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 972 1 812 1 717 1 790 1 609 1 531 1 382 1 472 1 652 1 631
Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 0 700 0 1 000 570
Omsättning 14 878 16 185 13 433 12 581 11 904 10 643 8 761 9 131 9 828 9 208
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 7 7 6 6 6 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 644 1 766 1 914 1 797 1 984 1 774 1 460 1 304 1 404 1 527
Personalkostnader per anställd (tkr) 731 732 774 792 856 815 704 615 657 721
Rörelseresultat, EBITDA 3 707 4 619 2 846 1 931 2 354 1 562 952 737 1 841 1 008
Nettoomsättningförändring -6,91% 18,64% 6,50% 5,69% 11,85% 21,48% -4,05% -7,09% 7,27% -%
Du Pont-modellen 34,23% 36,35% 27,12% 18,53% 23,35% 15,30% 10,14% 7,88% 18,92% 10,36%
Vinstmarginal 26,28% 29,83% 21,26% 15,45% 19,93% 14,63% 10,85% 8,09% 18,45% 10,18%
Bruttovinstmarginal 79,18% 78,90% 70,43% 70,47% 74,01% 72,86% 71,91% 68,97% 78,57% 72,22%
Rörelsekapital/omsättning 18,36% 24,01% 17,98% 17,71% 16,23% 11,59% 13,30% 10,36% 17,99% 21,64%
Soliditet 69,87% 70,80% 75,83% 65,68% 65,76% 50,93% 53,81% 49,04% 55,86% 54,61%
Kassalikviditet 204,30% 219,62% 211,32% 195,62% 184,66% 142,06% 151,28% 138,16% 198,06% 225,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...