Visa allt om Ingvar Rosén AB
Visa allt om Ingvar Rosén AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 503 591 0 0 0 0 0 1 041 774 983
Övrig omsättning - - - - - - 59 19 - -
Rörelseresultat (EBIT) 286 397 -18 -64 -39 -81 -49 378 -71 353
Resultat efter finansnetto 262 556 98 3 -3 68 -128 -325 332 353
Årets resultat 144 334 134 6 21 152 -73 -358 396 238
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 9 21 37 1 291 668
Omsättningstillgångar 2 241 2 341 1 948 1 865 2 070 2 063 2 464 2 852 2 150 2 483
Tillgångar 2 241 2 341 1 948 1 865 2 072 2 072 2 484 2 889 3 441 3 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 837 1 992 1 808 1 674 1 667 1 896 1 744 1 943 2 391 2 084
Obeskattade reserver 241 171 38 100 105 130 215 270 372 526
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 163 178 101 91 300 45 525 677 679 540
Skulder och eget kapital 2 241 2 341 1 948 1 865 2 072 2 072 2 484 2 889 3 441 3 151
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 330 135 57
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 210 114
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 169 177 209
Utdelning till aktieägare 370 200 150 0 0 250 0 125 90 90
Omsättning 503 591 0 0 0 0 59 1 060 774 983
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 041 774 983
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 499 522 386
Rörelseresultat, EBITDA 286 397 -18 -62 -32 -69 -32 395 30 453
Nettoomsättningförändring -14,89% -% -% -% -% -% -100,00% 34,50% -21,26% -%
Du Pont-modellen 12,76% 23,79% -% -% -% -% -% 13,43% 10,49% 11,33%
Vinstmarginal 56,86% 94,25% -% -% -% -% -% 37,27% 46,64% 36,32%
Bruttovinstmarginal 94,04% 89,00% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 413,12% 365,99% -% -% -% -% -% 208,93% 190,05% 197,66%
Soliditet 90,36% 90,79% 94,33% 93,71% 84,19% 96,13% 76,59% 73,98% 77,27% 78,16%
Kassalikviditet 1 374,85% 1 315,17% 1 928,71% 2 049,45% 690,00% 4 584,44% 469,33% 421,27% 316,64% 459,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...