Visa allt om Aspektum Utveckling AB
Visa allt om Aspektum Utveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 290 1 746 1 982 3 090 3 627 3 298 4 227 5 071 5 502 5 828
Övrig omsättning 50 - 198 291 138 119 16 78 70 259
Rörelseresultat (EBIT) 453 96 -134 377 73 -5 -161 185 478 775
Resultat efter finansnetto 267 11 -188 386 -3 120 -135 -110 414 726
Årets resultat 148 -21 -60 215 230 224 -42 -96 187 530
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 513 1 809 1 881 1 693 2 031 1 958 2 050 1 975 2 050 1 943
Omsättningstillgångar 566 437 542 1 021 872 1 161 1 040 1 557 1 780 1 862
Tillgångar 3 079 2 246 2 423 2 714 2 903 3 119 3 090 3 532 3 831 3 805
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 281 283 304 365 550 519 415 557 853 806
Obeskattade reserver 0 0 0 128 38 408 538 631 719 594
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 605 1 752 1 813 1 505 1 481 1 498 1 297 1 301 1 387 1 406
Kortfristiga skulder 1 194 211 306 716 835 694 839 1 043 872 999
Skulder och eget kapital 3 079 2 246 2 423 2 714 2 903 3 119 3 090 3 532 3 831 3 805
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 518 533 640 560 521
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 443 382 620 936 1 292 795 1 276 1 361 1 706 1 712
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 339 345 434 551 656 619 847 998 1 068 929
Utdelning till aktieägare 150 150 0 0 400 200 120 100 200 140
Omsättning 2 340 1 746 2 180 3 381 3 765 3 417 4 243 5 149 5 572 6 087
Nyckeltal
Antal anställda - 2 2 3 4 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 873 991 1 030 907 660 845 1 014 1 100 1 166
Personalkostnader per anställd (tkr) - 437 589 531 528 418 563 661 682 649
Rörelseresultat, EBITDA 505 168 -28 482 206 135 -19 325 599 860
Nettoomsättningförändring 31,16% -11,91% -35,86% -14,81% 9,98% -21,98% -16,64% -7,83% -5,59% -%
Du Pont-modellen 14,78% 4,27% -4,33% 16,84% 3,69% 4,97% -3,20% 5,24% 12,66% 20,45%
Vinstmarginal 19,87% 5,50% -5,30% 14,79% 2,95% 4,70% -2,34% 3,65% 8,81% 13,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -27,42% 12,94% 11,91% 9,87% 1,02% 14,16% 4,76% 10,14% 16,50% 14,81%
Soliditet 9,13% 12,60% 12,55% 16,92% 19,91% 26,28% 26,26% 28,63% 35,78% 32,42%
Kassalikviditet 47,40% 207,11% 177,12% 142,60% 104,43% 167,29% 123,96% 149,28% 204,13% 186,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...