Visa allt om José Martin Ateljé AB
Visa allt om José Martin Ateljé AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 * 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 219 - 328 657 1 268 357 411 367 593 463
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -63 - -54 -194 283 -8 47 -50 11 22
Resultat efter finansnetto -63 - -54 -194 283 -8 47 -50 11 19
Årets resultat -63 - -54 -194 283 -8 47 -50 11 19
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 * 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 - 7 10 5 6 5 9 15 21
Omsättningstillgångar 201 - 220 253 433 546 494 416 412 319
Tillgångar 203 - 228 263 438 552 499 425 427 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -31 - 114 168 362 79 87 40 90 79
Obeskattade reserver 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 222 - 79 91 50 410 355 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 - 35 5 26 63 57 386 337 260
Skulder och eget kapital 203 - 228 263 438 552 499 425 427 340
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 4 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - - - - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 219 - 328 657 1 268 357 411 367 593 463
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -61 - -51 -190 284 -3 52 -44 17 28
Nettoomsättningförändring -% -% -50,08% -48,19% 255,18% -13,14% 11,99% -38,11% 28,08% -%
Du Pont-modellen -31,03% -% -23,68% -73,76% 64,61% -1,45% 9,42% -11,76% 2,58% 6,47%
Vinstmarginal -28,77% -% -16,46% -29,53% 22,32% -2,24% 11,44% -13,62% 1,85% 4,75%
Bruttovinstmarginal 34,70% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 40,47% 54,00%
Rörelsekapital/omsättning 86,30% -% 56,40% 37,75% 32,10% 135,29% 106,33% 8,17% 12,65% 12,74%
Soliditet -15,27% -% 50,00% 63,88% 82,65% 14,31% 17,43% 9,41% 21,08% 23,24%
Kassalikviditet 658,33% -% 282,86% 2 720,00% 392,31% 169,84% 112,28% 9,07% 29,08% 22,31%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-06: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...