Visa allt om José Martin Ateljé AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning - 328 657 1 268 357 411 367 593 463 344
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - -54 -194 283 -8 47 -50 11 22 -64
Resultat efter finansnetto - -54 -194 283 -8 47 -50 11 19 -67
Årets resultat - -54 -194 283 -8 47 -50 11 19 -44
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 7 10 5 6 5 9 15 21 4
Omsättningstillgångar - 220 253 433 546 494 416 412 319 300
Tillgångar - 228 263 438 552 499 425 427 340 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 114 168 362 79 87 40 90 79 60
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 79 91 50 410 355 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 35 5 26 63 57 386 337 260 243
Skulder och eget kapital - 228 263 438 552 499 425 427 340 303
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 4 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 328 657 1 268 357 411 367 593 463 344
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - -51 -190 284 -3 52 -44 17 28 -62
Nettoomsättningförändring -% -50,08% -48,19% 255,18% -13,14% 11,99% -38,11% 28,08% 34,59% -%
Du Pont-modellen -% -23,68% -73,76% 64,61% -1,45% 9,42% -11,76% 2,58% 6,47% -21,12%
Vinstmarginal -% -16,46% -29,53% 22,32% -2,24% 11,44% -13,62% 1,85% 4,75% -18,60%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 40,47% 54,00% 33,14%
Rörelsekapital/omsättning -% 56,40% 37,75% 32,10% 135,29% 106,33% 8,17% 12,65% 12,74% 16,57%
Soliditet -% 50,00% 63,88% 82,65% 14,31% 17,43% 9,41% 21,08% 23,24% 19,80%
Kassalikviditet -% 282,86% 2 720,00% 392,31% 169,84% 112,28% 9,07% 29,08% 22,31% 18,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...