Visa allt om Tak Compagniet Sverige Aktiebolag
Visa allt om Tak Compagniet Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 28 950 9 921 14 568 11 662 13 087 10 410 3 997 10 868 6 583 9 410
Övrig omsättning - - - - 37 - 22 146 - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 218 120 855 1 505 1 217 303 -357 111 -13 528
Resultat efter finansnetto 13 170 43 799 1 396 1 031 243 -367 89 -18 510
Årets resultat 4 496 4 608 1 012 730 226 -367 65 32 373
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 219 4 713 259 179 126 174 179 244 231 126
Omsättningstillgångar 15 700 714 5 243 5 858 5 696 4 951 3 085 2 722 3 503 3 207
Tillgångar 15 919 5 426 5 501 6 036 5 821 5 125 3 263 2 967 3 733 3 333
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 143 2 647 2 643 2 034 1 522 1 292 1 066 1 833 1 769 1 737
Obeskattade reserver 2 019 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 169 711 249 666 500 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 757 1 611 2 148 3 753 3 632 3 334 2 197 1 134 1 965 1 524
Skulder och eget kapital 15 919 5 426 5 501 6 036 5 821 5 125 3 263 2 967 3 733 3 333
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 456 418 456 380 70 420 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 724 860 651 1 002 837 748 736 1 411 936 629
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 361 506 428 524 488 474 461 665 604 469
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 28 950 9 921 14 568 11 662 13 124 10 410 4 019 11 014 6 583 9 410
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 4 5 5 4 4 7 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 14 475 4 961 3 642 2 332 2 617 2 603 999 1 553 1 317 2 353
Personalkostnader per anställd (tkr) 583 692 429 406 398 448 359 403 429 398
Rörelseresultat, EBITDA 13 241 188 870 1 542 1 260 382 -291 215 71 574
Nettoomsättningförändring 191,81% -31,90% 24,92% -10,89% 25,72% 160,45% -63,22% 65,09% -30,04% -%
Du Pont-modellen 83,03% 2,21% 15,54% 24,93% 20,92% 5,91% -10,88% 3,88% -0,21% 15,93%
Vinstmarginal 45,66% 1,21% 5,87% 12,91% 9,31% 2,91% -8,88% 1,06% -0,12% 5,64%
Bruttovinstmarginal 55,50% 31,30% 30,06% 46,32% 40,40% 38,76% 61,85% 46,66% 58,76% 40,96%
Rörelsekapital/omsättning 30,89% -9,04% 21,25% 18,05% 15,77% 15,53% 22,22% 14,61% 23,36% 17,89%
Soliditet 54,76% 48,78% 48,05% 33,70% 26,15% 25,21% 32,67% 61,78% 47,39% 53,67%
Kassalikviditet 230,13% 6,39% 215,64% 138,90% 134,91% 123,16% 88,71% 96,56% 152,32% 210,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...