Visa allt om TTM Projektledning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 535 1 501 1 354 1 684 1 449 1 513 1 515 1 307 1 500 1 452
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 453 229 246 512 180 228 232 2 180 168
Resultat efter finansnetto 460 233 251 552 159 247 355 -121 206 196
Årets resultat 266 132 144 317 105 185 288 -133 146 166
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 227 937 695 645 605 670 601 428 423 682
Omsättningstillgångar 616 594 910 820 572 481 517 493 617 572
Tillgångar 1 843 1 531 1 604 1 465 1 177 1 151 1 118 920 1 041 1 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 838 872 1 040 1 016 819 834 769 571 795 949
Obeskattade reserver 370 255 195 131 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 358 0 0 0 28 6 18 19 9 2
Kortfristiga skulder 277 403 369 318 330 312 331 331 237 304
Skulder och eget kapital 1 843 1 531 1 604 1 465 1 177 1 151 1 118 920 1 041 1 254
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 396 413 385 388 282 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 446 550 449 530 84 84 77 84 92 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 271 316 343 347 359 335 354 351 318 327
Utdelning till aktieägare 300 300 300 120 120 120 120 90 90 300
Omsättning 1 535 1 501 1 354 1 684 1 449 1 513 1 515 1 307 1 500 1 452
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 535 1 501 1 354 1 684 1 449 1 513 1 515 1 307 1 500 1 452
Personalkostnader per anställd (tkr) 851 1 019 897 920 852 877 844 865 706 801
Rörelseresultat, EBITDA 453 229 246 515 189 237 241 11 189 172
Nettoomsättningförändring 2,27% 10,86% -19,60% 16,22% -4,23% -0,13% 15,91% -12,87% 3,31% -%
Du Pont-modellen 24,96% 15,28% 15,77% 37,68% 16,57% 21,46% 31,75% 0,33% 19,88% 15,79%
Vinstmarginal 29,97% 15,59% 18,69% 32,78% 13,46% 16,33% 23,43% 0,23% 13,80% 13,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,08% 12,72% 39,96% 29,81% 16,70% 11,17% 12,28% 12,39% 25,33% 18,46%
Soliditet 61,13% 69,95% 74,32% 75,94% 69,58% 72,46% 68,78% 62,07% 76,37% 75,68%
Kassalikviditet 222,38% 147,39% 246,61% 257,86% 173,33% 154,17% 156,19% 148,94% 260,34% 188,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...