Visa allt om CCTech Aktiebolag
Visa allt om CCTech Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 370 5 666 5 191 4 917 6 799 7 352 4 881 6 470 5 581 4 698
Övrig omsättning 105 38 10 21 14 1 27 26 - -
Rörelseresultat (EBIT) 179 -879 -1 683 -707 862 1 586 -301 598 107 32
Resultat efter finansnetto 153 -915 -1 706 -719 884 1 582 -298 609 79 -12
Årets resultat 4 -14 -1 298 -487 640 1 125 98 620 56 23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 043 383 312 366 438 409 461 1 011 1 609 2 054
Omsättningstillgångar 1 041 1 633 2 704 1 325 1 478 2 826 1 304 1 534 879 584
Tillgångar 2 084 2 016 3 016 1 691 1 916 3 235 1 765 2 545 2 488 2 638
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 201 197 211 18 46 91 112 121 123 127
Obeskattade reserver 24 25 24 68 135 168 121 555 809 809
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 538 848 1 757 0 0 0 0 0 650 1 059
Kortfristiga skulder 1 321 946 1 024 1 605 1 735 2 976 1 532 1 869 906 643
Skulder och eget kapital 2 084 2 016 3 016 1 691 1 916 3 235 1 765 2 545 2 488 2 638
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 659 488 573 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 782 2 170 2 003 1 620 1 989 1 217 794 1 189 1 253 926
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 831 836 791 698 735 697 501 726 519 430
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 475 5 704 5 201 4 938 6 813 7 353 4 908 6 496 5 581 4 698
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 6 6 6 8 5 6 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 274 944 865 820 1 133 919 976 1 078 1 116 1 566
Personalkostnader per anställd (tkr) 581 507 516 418 504 349 385 415 396 452
Rörelseresultat, EBITDA 314 -778 -1 527 -514 1 024 1 835 408 1 310 871 743
Nettoomsättningförändring 12,42% 9,15% 5,57% -27,68% -7,52% 50,62% -24,56% 15,93% 18,80% -%
Du Pont-modellen 8,59% -43,55% -55,57% -41,04% 46,19% 49,09% -16,71% 24,32% 4,90% 1,44%
Vinstmarginal 2,81% -15,50% -32,29% -14,11% 13,02% 21,60% -6,04% 9,57% 2,19% 0,81%
Bruttovinstmarginal 89,65% 88,58% 87,86% 91,52% 94,37% 94,63% 93,89% 92,80% 93,14% 92,34%
Rörelsekapital/omsättning -4,40% 12,12% 32,36% -5,69% -3,78% -2,04% -4,67% -5,18% -0,48% -1,26%
Soliditet 10,54% 10,74% 7,62% 4,03% 7,59% 6,64% 11,40% 20,46% 28,36% 26,89%
Kassalikviditet 73,20% 165,01% 261,13% 81,00% 82,88% 94,19% 84,86% 81,75% 95,70% 90,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...