Visa allt om Industrikraften i Kristianstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 492 517 542 521 492 599 1 735 4 328 773 600
Övrig omsättning - - - - 6 - - 73 12 45
Rörelseresultat (EBIT) 295 339 353 364 309 430 494 1 412 445 467
Resultat efter finansnetto 270 300 285 292 245 390 436 1 257 388 404
Årets resultat 218 251 202 3 101 206 235 295 152 277
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 291 1 334 1 378 1 721 2 065 2 208 2 480 4 469 1 999 1 486
Omsättningstillgångar 952 996 1 270 962 840 691 400 1 835 124 191
Tillgångar 2 243 2 330 2 648 2 683 2 904 2 899 2 879 6 304 2 123 1 677
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 851 833 782 779 977 876 870 635 497 345
Obeskattade reserver 409 422 449 428 497 497 394 1 087 245 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 660 780 1 136 1 208 1 235 1 281 1 327 3 404 1 243 1 185
Kortfristiga skulder 323 295 281 267 196 245 288 1 179 137 78
Skulder och eget kapital 2 243 2 330 2 648 2 683 2 904 2 899 2 879 6 304 2 123 1 677
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 180 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 68 384 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 97 144 0 22
Utdelning till aktieägare 200 200 200 200 200 0 200 0 158 0
Omsättning 492 517 542 521 498 599 1 735 4 401 785 645
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 2 2 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 868 2 164 - 600
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 186 268 - 22
Rörelseresultat, EBITDA 338 382 396 407 352 473 710 1 757 548 508
Nettoomsättningförändring -4,84% -4,61% 4,03% 5,89% -17,86% -65,48% -59,91% 459,90% 28,83% -%
Du Pont-modellen 13,15% 14,55% 13,37% 13,60% 10,64% 14,83% 17,16% 22,49% 21,20% 27,97%
Vinstmarginal 59,96% 65,57% 65,31% 70,06% 62,80% 71,79% 28,47% 32,76% 58,21% 78,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,79% 61,39% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 127,85% 135,59% 182,47% 133,40% 130,89% 74,46% 6,46% 15,16% -1,68% 18,83%
Soliditet 52,16% 49,88% 42,76% 40,79% 46,26% 42,85% 40,30% 22,49% 31,72% 23,53%
Kassalikviditet 294,74% 337,63% 451,96% 360,30% 428,57% 282,04% 138,89% 155,64% 90,51% 244,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...