Visa allt om S.A.H.M. Sahlén InterEst AB
Visa allt om S.A.H.M. Sahlén InterEst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 132 240 170 138
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -5 -1 0 -14 2 3 64 -3
Resultat efter finansnetto 0 -1 -5 -1 0 -15 -24 -22 39 -4
Årets resultat 0 -1 -5 -1 0 -15 -24 -22 39 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 239 239 239 239 239 239 239 239 259 121
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 2 2 32 275 51 106
Tillgångar 239 239 239 239 241 241 271 514 310 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 189 188 189 194 195 195 210 234 257 217
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 50 50 45 46 46 60 280 54 9
Skulder och eget kapital 239 239 239 239 241 241 271 514 310 226
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 132 240 170 138
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 -5 -1 0 -14 2 23 84 17
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -45,00% 41,18% 23,19% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 0,74% 0,58% 20,65% -1,33%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 1,52% 1,25% 37,65% -2,17%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 39,39% 37,08% 64,71% 63,77%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -21,21% -2,08% -1,76% 70,29%
Soliditet 79,08% 78,66% 79,08% 81,17% 80,91% 80,91% 77,49% 45,53% 82,90% 96,02%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% 4,35% 53,33% 98,21% 94,44% 1 177,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...