Visa allt om IT-Huset i Norden AB
Visa allt om IT-Huset i Norden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 194 499 173 906 179 120 167 677 140 461 101 279 79 082 73 181 69 161 49 615
Övrig omsättning - - - - - - 98 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 966 12 043 12 447 11 701 6 125 9 272 7 232 6 757 6 768 5 755
Resultat efter finansnetto 12 130 12 321 12 607 11 949 6 380 9 281 7 273 6 916 6 847 5 780
Årets resultat 9 189 9 389 12 120 5 888 3 937 6 583 6 589 3 383 4 726 5 017
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 465 536 494 543 605 65 112 561 419 645
Omsättningstillgångar 63 733 53 343 51 733 41 145 40 164 23 072 18 578 15 937 17 699 15 802
Tillgångar 64 197 53 879 52 227 41 688 40 769 23 137 18 690 16 499 18 118 16 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 554 19 937 18 627 6 508 12 438 6 703 6 709 3 503 4 846 5 137
Obeskattade reserver 0 0 0 3 388 0 0 0 1 920 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 643 33 942 33 599 31 792 28 331 16 435 11 981 11 076 13 272 11 310
Skulder och eget kapital 64 197 53 879 52 227 41 688 40 769 23 137 18 690 16 499 18 118 16 447
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 3 472 2 430 2 500 2 031 1 973 6 925 3 002 2 774 2 757 2 568
Varav tantiem till styrelse & VD 1 383 - - - - 2 628 1 557 394 - -
Löner till övriga anställda 41 427 34 355 33 026 29 233 30 049 22 570 20 355 20 896 17 141 14 111
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 773 15 905 12 321 13 079 12 934 9 721 9 593 8 859 8 170 6 479
Utdelning till aktieägare 6 430 6 573 8 080 0 0 6 583 6 589 3 383 4 726 5 017
Omsättning 194 499 173 906 179 120 167 677 140 461 101 279 79 180 73 181 69 161 49 615
Nyckeltal
Antal anställda 73 71 73 60 56 55 53 51 48 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 664 2 449 2 454 2 795 2 508 1 841 1 492 1 435 1 441 1 306
Personalkostnader per anställd (tkr) 912 753 668 756 820 733 672 691 666 660
Rörelseresultat, EBITDA 12 128 12 175 12 553 11 829 6 240 9 318 7 295 6 833 6 834 5 821
Nettoomsättningförändring 11,84% -2,91% 6,82% 19,38% 38,69% 28,07% 8,06% 5,81% 39,40% -%
Du Pont-modellen 18,94% 22,87% 24,14% 28,68% 15,65% 40,13% 38,94% 42,09% 37,81% 35,15%
Vinstmarginal 6,25% 7,09% 7,04% 7,13% 4,54% 9,17% 9,20% 9,49% 9,91% 11,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 65,96% 73,54%
Rörelsekapital/omsättning 11,36% 11,16% 10,12% 5,58% 8,42% 6,55% 8,34% 6,64% 6,40% 9,05%
Soliditet 35,13% 37,00% 35,67% 21,60% 30,51% 28,97% 35,90% 29,61% 26,75% 31,23%
Kassalikviditet 153,05% 157,16% 153,97% 129,42% 141,77% 140,38% 155,06% 143,89% 133,36% 139,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...