Visa allt om OB Servera AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 320 8 331 9 731 9 587 9 083 5 492 14 170 15 172 12 980 10 985
Övrig omsättning - 4 442 63 155 82 14 008 1 531 727 1 194 1 162
Rörelseresultat (EBIT) -1 295 -11 -644 176 -306 6 200 -915 -85 1 879 375
Resultat efter finansnetto -2 432 -49 -2 375 -28 -307 6 195 -950 -103 1 816 273
Årets resultat -2 091 62 113 132 120 1 729 1 119 956 122
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 448 2 740 8 777 11 313 5 633 4 781 2 482 3 109 4 166 5 445
Omsättningstillgångar 3 010 3 322 4 800 1 869 3 210 4 611 1 524 2 167 2 306 809
Tillgångar 5 458 6 061 13 577 13 182 8 843 9 393 4 006 5 276 6 472 6 255
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 424 3 515 3 453 3 340 3 271 3 151 1 422 1 421 1 503 546
Obeskattade reserver 485 826 959 3 485 3 751 4 243 410 1 375 1 652 1 425
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 880 427 1 417 1 250 68 155 199 655 523 1 586
Kortfristiga skulder 2 669 1 293 7 748 5 107 1 754 1 843 1 974 1 826 2 795 2 697
Skulder och eget kapital 5 458 6 061 13 577 13 182 8 843 9 393 4 006 5 276 6 472 6 255
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 455 681 854 463 233 584
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 509 1 807 1 712 1 852 2 418 1 965 2 942 2 811 2 279 1 918
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 782 457 586 619 815 802 1 165 1 087 789 826
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
Omsättning 8 320 12 773 9 794 9 742 9 165 19 500 15 701 15 899 14 174 12 147
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 8 8 9 13 11 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 189 1 190 1 390 1 198 1 135 610 1 090 1 379 1 442 1 221
Personalkostnader per anställd (tkr) 473 324 329 315 465 385 404 403 378 370
Rörelseresultat, EBITDA -954 698 455 1 026 336 7 209 845 1 541 3 513 1 966
Nettoomsättningförändring -0,13% -14,39% 1,50% 5,55% 65,39% -61,24% -6,60% 16,89% 18,16% -%
Du Pont-modellen -23,73% -0,15% -4,71% 1,34% -3,45% 66,04% -22,82% -1,40% 29,13% 6,04%
Vinstmarginal -15,56% -0,11% -6,57% 1,85% -3,36% 112,95% -6,45% -0,49% 14,52% 3,44%
Bruttovinstmarginal 78,32% 80,53% 82,86% 82,28% 79,56% 67,90% 55,54% 60,44% 63,88% 61,47%
Rörelsekapital/omsättning 4,10% 24,35% -30,29% -33,77% 16,03% 50,40% -3,18% 2,25% -3,77% -17,19%
Soliditet 33,02% 68,62% 30,94% 44,82% 68,25% 66,84% 43,04% 45,70% 41,60% 25,13%
Kassalikviditet 112,63% 256,54% 61,86% 35,64% 175,26% 241,62% 52,63% 101,92% 73,02% 21,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...