Visa allt om NAGLO Invest AB
Visa allt om NAGLO Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 212 12 283 12 149 12 614 13 373 13 995 12 740 13 650 14 218 12 685
Övrig omsättning 7 062 26 13 10 7 40 - - 4 117
Rörelseresultat (EBIT) 5 210 -264 -689 -312 -249 276 137 492 1 073 248
Resultat efter finansnetto 5 174 -556 -688 -301 -232 278 127 533 1 046 157
Årets resultat 4 689 -556 -688 -301 -232 278 127 533 1 046 157
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 233 332 308 95 87 63 176 565 711
Omsättningstillgångar 5 300 2 900 3 582 4 517 5 805 6 137 5 527 5 704 5 933 4 741
Tillgångar 5 300 3 133 3 914 4 825 5 900 6 223 5 591 5 879 6 498 5 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 772 82 588 1 275 1 768 2 000 1 722 1 595 1 312 265
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 016 1 016
Kortfristiga skulder 528 3 050 3 326 3 549 4 133 4 224 3 869 4 284 4 170 4 170
Skulder och eget kapital 5 300 3 133 3 914 4 825 5 900 6 223 5 591 5 879 6 498 5 452
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 510 440 512 435 420 420 481
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 520 3 943 3 884 3 245 3 554 3 499 3 319 3 362 3 389 3 359
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 381 966 1 018 966 1 086 1 127 896 1 036 1 137 1 242
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0
Omsättning 10 274 12 309 12 162 12 624 13 380 14 035 12 740 13 650 14 222 12 802
Nyckeltal
Antal anställda 7 14 15 15 18 23 15 16 17 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 459 877 810 841 743 608 849 853 836 846
Personalkostnader per anställd (tkr) 282 342 322 317 283 223 304 294 285 333
Rörelseresultat, EBITDA 7 070 -166 -602 -252 -214 316 281 650 1 237 422
Nettoomsättningförändring -73,85% 1,10% -3,69% -5,68% -4,44% 9,85% -6,67% -3,99% 12,09% -%
Du Pont-modellen 98,30% -8,39% -17,53% -6,22% -3,90% 4,52% 2,52% 9,12% 17,01% 4,60%
Vinstmarginal 162,20% -2,14% -5,65% -2,38% -1,72% 2,01% 1,11% 3,93% 7,77% 1,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 70,65% 68,74% 69,80% 69,15% 70,12% 70,96% 71,25% 72,06% 69,32%
Rörelsekapital/omsättning 148,57% -1,22% 2,11% 7,67% 12,50% 13,67% 13,01% 10,40% 12,40% 4,50%
Soliditet 90,04% 2,62% 15,02% 26,42% 29,97% 32,14% 30,80% 27,13% 20,19% 4,86%
Kassalikviditet 1 003,79% 83,93% 98,62% 117,84% 132,45% 137,31% 133,99% 125,58% 134,41% 106,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...