Visa allt om HomeMaid AB (publ)
Visa allt om HomeMaid AB (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 330 131 290 058 269 052 176 800 149 392 129 120 108 645 86 368 66 352 54 647
Övrig omsättning 294 261 109 11 52 1 446 160 336 - 69
Rörelseresultat (EBIT) 25 525 21 185 19 381 5 713 15 752 15 088 6 016 1 127 -2 075 1 344
Resultat efter finansnetto 25 258 20 690 18 565 5 845 16 040 15 039 5 939 1 802 -1 875 1 169
Årets resultat 19 152 15 917 14 164 3 425 11 732 11 309 7 940 1 717 -1 950 1 096
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 435 67 917 71 758 73 048 38 064 28 322 32 187 9 053 10 426 9 966
Omsättningstillgångar 74 640 59 587 48 233 51 147 47 584 41 487 26 048 30 191 25 085 7 901
Tillgångar 139 075 127 504 119 991 124 195 85 648 69 809 58 235 39 244 35 511 17 867
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 753 56 282 47 502 40 475 43 875 38 388 27 079 21 280 19 563 3 981
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310
Långfristiga skulder 8 780 18 939 21 166 21 433 2 933 1 837 2 388 1 322 1 188 989
Kortfristiga skulder 65 542 52 283 51 323 62 287 38 840 29 584 28 768 16 642 14 760 12 587
Skulder och eget kapital 139 075 127 504 119 991 124 195 85 648 69 809 58 235 39 244 35 511 17 867
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 722 1 669 1 606 2 599 1 361 1 490 1 263 869 851 532
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 161 630 154 390 142 812 101 541 80 372 68 560 62 022 53 607 39 187 32 347
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 50 378 42 294 43 256 35 201 28 348 22 069 21 276 20 171 15 708 10 980
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 330 425 290 319 269 161 176 811 149 444 130 566 108 805 86 704 66 352 54 716
Nyckeltal
Antal anställda 771 678 661 496 414 369 323 310 239 192
Nettoomsättning per anställd (tkr) 428 428 407 356 361 350 336 279 278 285
Personalkostnader per anställd (tkr) 297 302 288 279 267 251 263 238 241 237
Rörelseresultat, EBITDA 31 005 25 334 23 891 10 073 17 474 17 002 7 807 2 022 -1 277 2 042
Nettoomsättningförändring 13,82% 7,81% 52,18% 18,35% 15,70% 18,85% 25,79% 30,17% 21,42% -%
Du Pont-modellen 18,39% 16,69% 16,24% 4,96% 18,89% 21,80% 10,66% 4,94% -4,93% 7,58%
Vinstmarginal 7,75% 7,34% 7,24% 3,48% 10,83% 11,79% 5,71% 2,25% -2,64% 2,48%
Bruttovinstmarginal 99,20% 99,29% 99,30% 98,56% 98,62% 97,73% 97,78% 97,98% 95,32% 96,17%
Rörelsekapital/omsättning 2,76% 2,52% -1,15% -6,30% 5,85% 9,22% -2,50% 15,69% 15,56% -8,58%
Soliditet 46,56% 44,14% 39,59% 32,59% 51,23% 54,99% 46,50% 54,22% 55,09% 22,28%
Kassalikviditet 113,88% 113,97% 93,98% 82,12% 122,51% 140,23% 90,55% 181,41% 169,95% 62,77%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 194 701 186 799 181 640 141 457 107 089 98 894 93 807 78 797 58 174 47 109
Övrig omsättning - 55 13 11 44 6 357 160 - - 33
Rörelseresultat (EBIT) 13 514 13 642 12 896 5 327 10 262 17 051 3 840 786 -1 624 727
Resultat efter finansnetto 28 539 13 141 9 577 5 437 10 556 17 272 4 061 1 491 -1 332 647
Årets resultat 21 697 5 687 3 673 3 915 7 761 12 995 4 261 1 491 -1 542 731
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 469 58 550 61 094 82 450 37 471 24 755 21 258 6 243 8 299 8 345
Omsättningstillgångar 41 222 34 419 29 004 30 920 25 498 33 081 25 325 30 186 23 470 6 410
Tillgångar 98 691 92 969 90 098 113 370 62 969 57 836 46 583 36 429 31 769 14 755
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 677 29 661 30 311 33 900 37 322 35 806 22 811 20 691 19 199 3 749
Obeskattade reserver 9 679 6 479 3 679 174 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 10 713 400 0 3 100 72 0 50
Långfristiga skulder 250 11 188 14 047 15 813 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 085 45 641 42 061 52 770 25 247 22 030 20 672 15 666 12 570 10 956
Skulder och eget kapital 98 691 92 969 90 098 113 370 62 969 57 836 46 583 36 429 31 769 14 755
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 722 1 669 1 606 2 599 1 361 1 490 1 263 869 851 532
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 101 356 107 138 101 507 74 765 59 102 53 914 54 418 48 349 33 429 27 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 39 941 36 245 35 030 26 308 21 751 18 075 19 469 18 253 13 643 9 815
Utdelning till aktieägare 18 241 13 681 7 136 7 136 7 137 6 245 0 0 0 0
Omsättning 194 701 186 854 181 653 141 468 107 133 105 251 93 967 78 797 58 174 47 142
Nyckeltal
Antal anställda 514 511 488 404 303 276 287 281 208 150
Nettoomsättning per anställd (tkr) 379 366 372 350 353 358 327 280 280 314
Personalkostnader per anställd (tkr) 301 285 286 281 270 267 266 236 236 254
Rörelseresultat, EBITDA 15 984 16 160 15 429 6 218 10 772 17 738 4 717 1 468 -1 026 1 240
Nettoomsättningförändring 4,23% 2,84% 28,41% 32,09% 8,29% 5,42% 19,05% 35,45% 23,49% -%
Du Pont-modellen 29,21% 14,70% 14,35% 4,80% 16,76% 29,86% 8,72% 4,09% -4,09% 4,99%
Vinstmarginal 14,80% 7,31% 7,12% 3,84% 9,86% 17,47% 4,33% 1,89% -2,23% 1,56%
Bruttovinstmarginal 98,84% 99,00% 99,10% 98,46% 98,50% 98,39% 98,18% 97,80% 94,88% 94,48%
Rörelsekapital/omsättning -3,52% -6,01% -7,19% -15,45% 0,23% 11,17% 4,96% 18,43% 18,74% -9,65%
Soliditet 48,87% 37,34% 36,83% 30,02% 59,27% 61,91% 48,97% 56,80% 60,43% 25,41%
Kassalikviditet 85,73% 75,41% 68,96% 58,59% 100,99% 150,16% 122,51% 192,68% 186,71% 58,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...