Visa allt om Götalandsnätet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 37 538 28 545 19 594 19 178 21 421 17 921 16 595 15 470 16 458 15 617
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 717 297 187 165 285 323 236 299 183 358
Resultat efter finansnetto 611 114 48 46 129 164 33 30 -38 152
Årets resultat 436 49 35 31 94 119 20 17 28 80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 652 3 353 1 080 1 387 1 455 924 1 659 2 582 2 868 3 352
Omsättningstillgångar 7 865 9 613 5 464 5 433 6 823 4 520 3 817 3 850 3 801 3 864
Tillgångar 10 517 12 966 6 544 6 820 8 278 5 444 5 476 6 432 6 669 7 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 846 410 361 326 395 301 432 411 394 330
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 602 494 485 192 492 0 335 619 1 593
Kortfristiga skulder 9 671 11 954 5 689 6 009 7 691 4 651 5 044 5 686 5 656 5 215
Skulder och eget kapital 10 517 12 966 6 544 6 820 8 278 5 444 5 476 6 432 6 669 7 216
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 341 921 729 907 1 861 73 452 422 260 658
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 546 2 391 237 0 0 0 138 264 246 321
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 695 1 444 330 285 586 23 186 223 164 316
Utdelning till aktieägare 530 0 0 0 100 0 250 0 0 0
Omsättning 37 538 28 545 19 594 19 178 21 421 17 921 16 595 15 470 16 458 15 617
Nyckeltal
Antal anställda 6 8 2 1 2 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 256 3 568 9 797 19 178 10 711 17 921 16 595 7 735 8 229 7 809
Personalkostnader per anställd (tkr) 948 603 666 1 238 1 229 96 776 455 335 651
Rörelseresultat, EBITDA 1 772 1 195 796 832 835 821 1 034 1 222 1 168 1 438
Nettoomsättningförändring 31,50% 45,68% 2,17% -10,47% 19,53% 7,99% 7,27% -6,00% 5,39% -%
Du Pont-modellen 7,56% 2,85% 3,03% 3,04% 3,60% 6,02% 4,73% 4,74% 2,98% 5,13%
Vinstmarginal 2,12% 1,29% 1,01% 1,08% 1,39% 1,83% 1,56% 1,97% 1,21% 2,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,86% 98,32%
Rörelsekapital/omsättning -4,81% -8,20% -1,15% -3,00% -4,05% -0,73% -7,39% -11,87% -11,27% -8,65%
Soliditet 8,04% 3,16% 5,52% 4,78% 4,77% 5,53% 7,89% 6,39% 5,91% 5,35%
Kassalikviditet 80,12% 79,91% 94,22% 89,48% 88,49% 96,71% 75,16% 66,76% 66,65% 73,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...