Visa allt om PAPUGAS Byggservice AB
Visa allt om PAPUGAS Byggservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 756 2 164 2 316 1 943 2 228 1 789 2 345 950 1 581 775
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 13 -31 -12 58 -59 57 -56 -1 86
Resultat efter finansnetto 12 5 -36 -18 48 -66 52 -56 -1 85
Årets resultat 6 5 -36 -18 41 -66 51 -56 11 53
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 30 17 0 0 0 0 19 0 18
Omsättningstillgångar 336 356 217 400 358 464 541 257 369 272
Tillgångar 357 386 234 400 358 464 541 276 369 290
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 62 57 93 111 70 136 85 141 130
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 288 324 177 307 247 394 405 191 228 143
Skulder och eget kapital 357 386 234 400 358 464 541 276 369 290
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 307 164 157 244 211 207 499 220 246 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 199 366 344 303 324 412 719 217 421 141
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 158 156 162 177 179 192 300 130 187 66
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 756 2 164 2 316 1 943 2 228 1 789 2 345 950 1 581 775
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 378 721 772 648 743 596 586 475 527 388
Personalkostnader per anställd (tkr) 339 230 221 260 245 277 380 286 287 158
Rörelseresultat, EBITDA 26 26 -31 -12 58 -59 57 -56 -1 92
Nettoomsättningförändring 27,36% -6,56% 19,20% -12,79% 24,54% -23,71% 146,84% -39,91% 104,00% -%
Du Pont-modellen 6,16% 3,37% -12,39% -3,00% 16,76% -12,28% 10,54% -20,29% -0,27% 29,66%
Vinstmarginal 0,80% 0,60% -1,25% -0,62% 2,69% -3,19% 2,43% -5,89% -0,06% 11,10%
Bruttovinstmarginal 51,71% 56,15% 45,81% 70,20% 68,94% 75,96% 84,18% 74,95% 70,08% 69,81%
Rörelsekapital/omsättning 1,74% 1,48% 1,73% 4,79% 4,98% 3,91% 5,80% 6,95% 8,92% 16,65%
Soliditet 19,05% 16,06% 24,36% 23,25% 31,01% 15,09% 25,14% 30,80% 38,21% 49,05%
Kassalikviditet 110,07% 104,94% 114,12% 122,80% 134,82% 109,14% 126,91% 134,55% 161,84% 190,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...