Visa allt om PAPUGAS Byggservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 164 2 316 1 943 2 228 1 789 2 345 950 1 581 775 326
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 -31 -12 58 -59 57 -56 -1 86 177
Resultat efter finansnetto 5 -36 -18 48 -66 52 -56 -1 85 177
Årets resultat 5 -36 -18 41 -66 51 -56 11 53 177
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 17 0 0 0 0 19 0 18 24
Omsättningstillgångar 356 217 400 358 464 541 257 369 272 94
Tillgångar 386 234 400 358 464 541 276 369 290 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 57 93 111 70 136 85 141 130 77
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 324 177 307 247 394 405 191 228 143 42
Skulder och eget kapital 386 234 400 358 464 541 276 369 290 118
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 164 157 244 211 207 499 220 246 80 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 366 344 303 324 412 719 217 421 141 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 156 162 177 179 192 300 130 187 66 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 164 2 316 1 943 2 228 1 789 2 345 950 1 581 775 326
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 4 2 3 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 721 772 648 743 596 586 475 527 388 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 230 221 260 245 277 380 286 287 158 -
Rörelseresultat, EBITDA 26 -31 -12 58 -59 57 -56 -1 92 183
Nettoomsättningförändring -6,56% 19,20% -12,79% 24,54% -23,71% 146,84% -39,91% 104,00% 137,73% -%
Du Pont-modellen 3,37% -12,39% -3,00% 16,76% -12,28% 10,54% -20,29% -0,27% 29,66% 150,00%
Vinstmarginal 0,60% -1,25% -0,62% 2,69% -3,19% 2,43% -5,89% -0,06% 11,10% 54,29%
Bruttovinstmarginal 56,15% 45,81% 70,20% 68,94% 75,96% 84,18% 74,95% 70,08% 69,81% 95,71%
Rörelsekapital/omsättning 1,48% 1,73% 4,79% 4,98% 3,91% 5,80% 6,95% 8,92% 16,65% 15,95%
Soliditet 16,06% 24,36% 23,25% 31,01% 15,09% 25,14% 30,80% 38,21% 49,05% 65,25%
Kassalikviditet 104,94% 114,12% 122,80% 134,82% 109,14% 126,91% 134,55% 161,84% 190,21% 223,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...