Visa allt om Theorema Scandinavia AB
Visa allt om Theorema Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 89 600 92 104 99 180 133 045 152 864 189 080 126 700 109 506 141 475 111 794
Övrig omsättning - - - - 17 - - - 876 -
Rörelseresultat (EBIT) 525 889 -2 716 4 325 5 943 13 189 13 741 25 612 28 249 5 933
Resultat efter finansnetto 309 711 -2 209 4 981 6 423 12 874 14 114 27 963 28 840 7 488
Årets resultat 3 490 2 773 -332 4 329 5 373 8 006 8 836 21 874 3 072 2 610
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 036 15 168 17 182 16 548 16 633 17 356 8 007 3 207 1 722 2 612
Omsättningstillgångar 68 677 63 624 71 869 77 078 81 228 105 132 67 512 61 315 50 244 31 437
Tillgångar 77 713 78 792 89 050 93 626 97 861 122 487 75 519 64 522 51 966 34 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 305 42 815 54 140 54 472 50 143 44 769 36 763 27 927 6 052 6 981
Obeskattade reserver 7 600 11 600 14 600 16 500 17 600 18 700 17 350 15 268 13 088 11 668
Avsättningar (tkr) 174 174 198 265 305 377 252 219 1 282 1 224
Långfristiga skulder 14 771 6 516 7 413 3 087 4 316 27 997 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 864 17 688 12 699 19 302 25 498 30 645 21 154 21 109 31 543 14 178
Skulder och eget kapital 77 713 78 792 89 050 93 626 97 861 122 487 75 519 64 522 51 966 34 050
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 653 626 630 791 809 992 1 000 995 1 247 1 044
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 684 6 024 6 225 6 223 6 575 5 715 4 071 4 067 3 343 2 600
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 646 3 264 3 284 3 373 3 377 2 661 2 843 2 943 3 383 2 217
Utdelning till aktieägare 8 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 4 000
Omsättning 89 600 92 104 99 180 133 045 152 881 189 080 126 700 109 506 142 351 111 794
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 12 13 13 11 10 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 467 7 675 8 265 10 234 11 759 17 189 12 670 12 167 15 719 13 974
Personalkostnader per anställd (tkr) 686 869 850 842 856 983 827 939 930 776
Rörelseresultat, EBITDA 1 349 1 923 -1 680 5 248 7 141 14 345 14 432 26 064 28 697 6 752
Nettoomsättningförändring -2,72% -7,13% -25,45% -12,97% -19,15% 49,23% 15,70% -22,60% 26,55% -%
Du Pont-modellen 2,57% 2,39% -2,46% 5,79% 7,45% 11,13% 18,70% 43,34% 55,59% 22,14%
Vinstmarginal 2,23% 2,04% -2,21% 4,07% 4,77% 7,21% 11,15% 25,54% 20,42% 6,74%
Bruttovinstmarginal 24,04% 27,57% 22,64% 23,25% 25,69% 22,62% 28,76% 32,63% 35,36% 27,16%
Rörelsekapital/omsättning 66,76% 49,87% 59,66% 43,43% 36,46% 39,39% 36,59% 36,72% 13,22% 15,44%
Soliditet 67,21% 65,82% 73,59% 71,17% 64,49% 47,80% 65,61% 60,32% 29,78% 45,17%
Kassalikviditet 616,09% 284,58% 461,12% 318,96% 239,32% 261,00% 243,07% 229,21% 130,23% 142,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...